2Tfs
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   zaj.z wych. KB G_4 pr.fryzj.-1/2 KB 10   pr.fryzj.-1/2 KB 10
informatyka-2/2 MK 104
2 8:00- 8:45 techniki fry-1/3 PM 10
techni.biur.-2/3 ML 18
wspom-3/3 SK @
p.przedsięb. ML G_4 pr.fryzj.-1/2 KB 10 j.ang.-1/3 GM G_6
j.ang.-2/3 AM G_3
wspom-3/3 SK @
pr.fryzj.-1/2 KB 10
ek.transp.-2/2 MM 9
3 8:50- 9:35 religia SO 18 techniki fry-1/2 PM G_4
podst.log.-2/2 CS G_6
pr.fryzj.-1/2 KB 10 j.polski-1/2 GS G_3
wspom-2/2 SK @
pr.fryzj.-1/2 KB 10
pr. tras spe-2/2 SH 102
4 9:40-10:25 historia-1/2 RJ 20
wspom-2/2 SK @
podst.fryzj.-1/3 PM G_4
podst.log.-2/3 CS G_6
wspom-3/3 SK @
techniki fry-1/2 PM 21
tr.i sped.-2/2 SH B
techniki fry-1/3 PM G_6
podst. pr.tr-2/3 CS G_3
wspom-3/3 SK @
pr.fryzj.-1/2 KB 10
pr. tras spe-2/2 SH 102
5 10:40-11:25 informatyka-1/2 JB 102
podst.log.-2/2 CS B
chemia-1/2 KU G_4
wspom-2/2 SK @
r_matematyka-1/2 KO 18
wspom-2/2 SK @
j.niemiecki DP G_3 matematyka-1/2 KO 7
wspom-2/2 SK @
6 11:30-12:15 j.polski-1/2 GS 7
wspom-2/2 SK @
j.polski-1/2 GS G_4
wspom-2/2 SK @
matematyka-1/2 KO 18
wspom-2/2 SK @
geografia-1/2 LM G_3
wspom-2/2 SK @
religia SO 103
7 12:20-13:05 wf-1/2 #w2c wf-2
wf-2/2 ST wf-1
j.ang. fryzj-1/2 KN G_4
Śr.transp.-2/2 SH G_6
j.ang.-1/3 GM 21
podst. pr.tr-2/3 CS B
wspom-3/3 SK @
historia-1/2 RJ G_3
wspom-2/2 SK @
biologia-1/2 MJ 20
wspom-2/2 SK @
8 13:10-13:55 wf-1/2 #w2c wf-1
wf-2/2 ST wf-2
r_angielski-1/2 GM G_4
Śr.transp.-2/2 SH G_6
j.niemiecki DP 7 fizyka-1/2 KR G_3
wspom-2/2 SK @
 
9 14:00-14:45 wf-1/2 #w2c wf-2
wf-2/2 ST wf-3
tr.i sped.-2/2 SH G_6 r_angielski-2/3 AM 7
wspom-3/3 SK @
hist.i ter.-1/2 RJ G_3
wspom-2/2 SK @
 
10 14:50-15:35     j.ang.-2/3 AM 7
wspom-3/3 SK @
   
Obowiązuje od: 29 kwietnia 2024
Drukuj plan
wygenerowano 24.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum