Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

Drodzy Ósmoklasiści!

Przed Wami ważne decyzje odnośnie wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną "Kopernika"!

Proponujemy Wam bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia w klasach Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

Chociaż nie mogliśmy w tym roku spotkać się z Wami na Dniu Otwartym w Koperniku, ale zapraszamy Was do wirtualnego spaceru po naszej szkole. W zakładce Rekrutacja znajdziecie film o szkole a także wiele ciekawych informacji, m.in. opis kierunków kształcenia, ważne terminy związane z rekrutacją. Zobaczycie jak wygląda nauka w naszej szkole, na czym polega kształcenie dualne oraz jakie są atuty równoczesnej nauki w szkole oraz praktycznej nauki zawodu u pracodawcy.

Przekonacie się, że naprawdę warto zostać naszym uczniem!

Zapraszamy do Kopernika!

                                                                                                                                   

plakat A3 2020 0 fiolet v1 Copy

 zs4 kopernik ulotka poprawka2 prev 1

zs4 kopernik ulotka poprawka2 prev 2

Ósmoklasiści i Rodzice!

17 czerwca 2020 r. o godz.18 będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie przygotowane specjalnie dla Was!

Prężnie rozwijająca się na Podkarpaciu firma LOT AMS zaprasza wszystkich ósmoklasistów na Wirtualny Dzień Otwarty. Otwiera się przed Wami naprawdę wyjątkowa oferta nauki i pracy w branży lotniczej!

Podczas wydarzenia specjaliści z LOT AMS przedstawią ofertę klas patronackich, wśród których znajduje się klasa technik logistyk z dębickiego Kopernika.

Przekazujemy Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/622956495094630/

Zdajemy sobie sprawę, że jego termin nakłada sie na intensywny czas egzaminów ale mamy nadzieję, że pomimo tego, ta atrakcyjna propozycja spotka się z Waszym oraz Rodziców zainteresowaniem i pozytywnym odzewem.

Teraz jest czas egzaminów. Ale ich zdawaniu i walce o wysoką punktację i dobre oceny przyświeca myśl o satysfakcjonującej zawodowej przyszłości. Prowadzą do tego świadome i odpowiedzialne wybory edukacyjne i zawodowe.

Pomagamy Wam w tym od samego początku. Prześledźcie jeszcze raz wszystkie nasze teksty i materiały zamieszczone w zakładce Jak dobrze wybrać szkołę. A środowy wieczór zarezerwujcie dla lotnictwa. :)

Kopernik ma znakomitą ofertę nauki i rozwoju zawodowego w oryginalnych kierunkach. Skorzystajcie z tego i dołączcie do nas!

                                                                                                                      

                                                                                                                          opracowała Anna Depa

Nowe terminy rekrutacji
  
harmonogram nowy

Ósmoklasiści i Rodzice!

Bardzo atrakcyjną ofertą Kopernika jest nauka w Branżowej Szkole I Stopnia. Atutom tego typu klas poświęciliśmy odrębny artykuł.

Dziś chcemy Wam przedstawić sytuację młodocianych pracowników - a takimi stają się uczniowie klas pierwszych Szkoły Branżowej I Stopnia - patrząc okiem pracodawcy.

Moim rozmówcą jest Marek Muzyka - właściciel firmy INTER TYRES w Dębicy.

          Czym zajmuje się Pana firma i jakiego zawodu uczą się w niej uczniowie?

INTER TYRES Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług motoryzacyjnych na terenie miasta Dębica w zakresie napraw, obsługi eksploatacyjnej i wymiany opon do samochodów osobowych i dostawczych. Oferta warsztatowa skierowana jest do klientów wszystkich marek samochodowych i obejmuje takie usługi jak:

- komputerową diagnostykę stanu technicznego pojazdu i ustalenie rodzaju usterki przy pomocy komputerowych interfejsów i stosownego oprogramowania 

- sprawdzanie geometrii i ustawianie prawidłowej zbieżności kół

- naprawy mechaniczne uszkodzonych elementów samochodu    

- okresowe przeglądy eksploatacyjne, wymiana płynów i oleju 

- serwis i naprawę klimatyzacji w samochodach  

- wymianę opon.

W naszej firmie szkolimy uczniów w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych.

Każdy chętny do wykonywania zawodu mechanika pojazdów samochodowych może znaleźć swoje miejsce pracy i realizować swoje marzenia i pasje, wybierając ten zawód. 

Mechanik samochodowy to zawód, który jest perspektywiczny, dobrze płatny i mogący spełniać i realizować ambicje młodego człowieka. Nie ma problemów z zatrudnieniem. Co jest ważne, zawód ten kojarzący się z brudną i ciężka pracą przy smarach i olejach, to tylko część prawdy. Osoby z pasją informatyczną i elektroniczną mają ogromne możliwości rozwijania swoich umiejętności, ponieważ duża część zakresu wykonywanych czynności w naszym serwisie, opiera się na pracy komputera i diagnozie komputerowej, oraz pracy przy oprogramowaniu.  

Nie jest wymagana duża sprawność fizyczna i siła. Coraz częściej kobiety realizują się w tym zawodzie, gdzie doskonale dają sobie radę.

          Jak wygląda dzień pracy młodocianego pracownika na praktykach zawodowych? Co należy do jego obowiązków?

Każdy pracownik młodociany przechodzi szkolenie stanowiskowe ze szczególnym naciskiem na szkolenie z zakresu BHP. W, wyznaczonym harmonogramem, dniu pracy, zaczyna pracę w stroju roboczym. W czasie szkolenia stanowiskowego nacisk położony jest na omówienie szczegółowych obowiązków ucznia, od momentu przygotowania miejsca pracy, stosownego ubioru, wykonywania poleceń mechaników, po zakończenie pracy na danym stanowisku.  

Uczeń zapoznaje się z instrukcją i wykonuje wszystkie polecenia przełożonych. Organizacja dnia pracy obejmuje czas pracy, przerwy na spożycie posiłku i czas na instrukcje.  

          Na jakie cechy charakteru i osobowości pracodawcy zwracają szczególną uwagę u uczniów - młodocianych pracowników?

Jako najważniejsze cechy charakteru przyszłego mechanika wskazałbym samodzielność, odpowiedzialność i chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, ponieważ rozwój motoryzacji jest bardzo szybki. Istotnym elementem charakteru jest umiejętność pracy zespołowej.

       Jak wygląda opieka nad uczniem ze strony pracodawcy?

Uczeń realizuje program szkoleniowy, oparty o praktyczną naukę zawodu w oparciu o podpisaną umowę o pracę z pracownikami młodocianymi na okres 3 lat.  

Uczeń praktycznej nauki zawodu chroniony jest przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

Pracuje w wymiarze zależnym od roku nauki, pod opieką wykwalifikowanych opiekunów i mechaników - mistrzów w swoim zawodzie.

Staramy się, aby uczeń poznał od strony praktycznej cały zakres czynności wykonywanych przez nasz serwis. To pozwala mu podjąć decyzję lub utwierdzić w przekonaniu jaki rodzaj napraw jest mu najbliższy i w czym chciałby się specjalizować w przyszłości. Uczeń nie wykonuje samodzielnie napraw, jedynie pod nadzorem doświadczonego mechanika.

       Jakie uprawnienia nabywa młodociany pracownik po ukończeniu szkoły i praktyki i co jest do tego niezbędne?

Uczeń po zakończeniu praktyki, przystępuje do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną i po pozytywnym zdaniu egzaminu z części teoretycznej i praktycznej uzyskuje możliwość i prawo wykonywania zawodu mechanika pojazdów samochodowych. Należy jednak pamiętać, że to dopiero początek przygody z tym zawodem. Niezbędne jest jeszcze doświadczenie zawodowe, które może nabyć wyłącznie wykonując ten zawód.

Bardzo często młodociany pracownik po zdaniu egzaminu dostaje ofertę pracy na normalny etat od swego pracodawcy.

           Czy, Pana zdaniem, nauka w szkole branżowej jest dobrą propozycją dla ósmoklasistów, przed którymi stoi teraz wybór dalszej edukacji?

Tak, moim zdaniem połączenie nauki w szkole z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy jest jedną z najlepszych opcji znalezienia dobrej pracy i świadomego wyboru zawodu.

Uczeń po odbyciu nauki w szkole branżowej ma pełną świadomość i wiedzę na temat zawodu, który będzie wykonywał. Nabędzie również doświadczenia i zetknie się bezpośrednio z realiami wybranego zawodu.                                                                                  Po ukończeniu szkoły branżowej, nie będzie miał problemów ze znalezieniem pracy, zaś od strony pracodawcy taki pracownik jest dużo lepszym wyborem od kandydatury pracownika bez doświadczenia.


Bardzo dziękuję Panu za rozmowę i cenne spostrzeżenia ze strony przedstawiciela pracodawców.

Rozmowę przeprowadziła Anna Depa -doradca zawodowy

 

Nowe terminy rekrutacji

harmonogram nowy

 

 Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
 • Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Witam wszystkich ósmoklasistów!

Dziś kolejna rozmowa z naszego cyklu, w którym prezentujemy Wam kierunki kształcenia Kopernika.

Zawód technika informatyka inspiruje od wielu lat rzesze młodych ludzi, którzy wiążą z nim swoją zawodową przyszłość. Utrzymuje się on od dawna na szczycie najbardziej poszukiwanych zawodów.

Nie od dziś wiadomo, że Polacy należą do grona najwybitniejszych informatyków na świecie. To dziedzina, która otwiera naprawdę różnorodne szanse i możliwości zrealizowania swojej zawodowej pasji. Żeby tak się mogło stać potrzeba zarówno talentu ale i bardzo solidnej nauki i pracy oraz nieustannego doskonalenia swoich umiejętności. 

Rozmawiam z nauczycielem przedmiotów informatycznych w Koperniku

            Jakie predyspozycje zawodowe są ważne w pracy technika informatyka?

Najlepszym kandydatem na technika informatyka jest osoba spełniająca następujące wymagania: przede wszystkim posiada zdolności do nauk ścisłych, a zwłaszcza matematyki, umiejętność logicznego myślenia i twórcze podejście do problemów, a także zdolność koncentracji czy dobrą pamięć. Część zadań zawodowych wymaga pracy samodzielnej, indywidualnego podejmowania decyzji oraz brania odpowiedzialności za swoje działania. Wskazane są uzdolnienia techniczne. Konieczna jest elastyczność i umiejętność pracy w szybkim tempie, często pod presją.

             Czego uczniowie uczą się w szkole na przedmiotach zawodowych?

Wybierając kierunek technik informatyk, uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności w obszarze montażu komputerów, instalacji, konfiguracji i administrowania systemami operacyjnymi, sieci komputerowych, baz danych oraz projektowaniu stron internetowych oraz programowaniu aplikacji internetowych. 

           Jakie możliwości zawodowego rozwoju daje zawód technik informatyk?

Po ukończeniu szkoły średniej absolwent może zdecydować, czy kontynuować naukę na studiach wyższych ukierunkowanych w konkretnym obszarze informatyki, czy podjąć pracę, czy rozpocząć własną działalność gospodarczą związaną z branżą IT.

           Gdzie może znaleźć pracę absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły? 

W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Branża IT jest jedną z najszybciej rosnących branż w Polsce. Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie  na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

O wypowiedź na temat zawodu technik informatyk zapytałam również ucznia klasy III Daniela Lechwara.

           Daniel, jakie Ty widzisz możliwości swojego rozwoju w zawodzie technik informatyk?

Wybierając kierunek technik informatyk kierowałem się dobrem własnej przyszłości. W otaczającym nas świecie dostrzegłem, iż w każdej dziedzinie życia, nawet w mikroprzedsiębiorstwach wykorzystuje się technologię komputerową. Jest to branża najszybciej rozwijająca się w Polsce, a większość ofert na rynku pracy jest związana z tą działalnością. To także spełnienie moich marzeń o kreatywnej, dającej satysfakcję pracy. Wybór tego kierunku kształcenia pozwala mi zdobyć umiejętności instalowania systemów operacyjnych, tworzenia witryn graficznych, budowania i administrowania sieciami komputerowymi, a to czyni ze mnie „ cyfrowego nomada”, dzięki czemu będę mógł łączyć zdalną pracę z realizacją pasji życiowych.

Polecam zawód technika informatyka młodszym kolegom, którzy szukają zawodu z przyszłością. Ucząc się w Zespole Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy spotkacie profesjonalną kadrę, która doskonale przygotuje Was do startu w zawodową przyszłość. Nasza szkoła to także miła, przyjazna atmosfera oraz indywidualne podejście do ucznia.

Pamiętajcie! „ Są miejsca, czasy, ludzie, których się nie zapomina…” To właśnie my!

To prawda! Nasza szkoła jest rzeczywiście wyjątkowa! :)

Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę!

Rozmawiała Anna Depa - doradca zawodowy

Ósmoklasiści i Rodzice! 

Gdy, analizując rynek pracy, szukacie zawodu, który byłby zawodem przyszłości, na pewno spotkaliście się z nazwą logistyk. Od wielu już lat wymieniany on jest w czołówce zawodów deficytowych, czyli takich, na które jest duże zapotrzebowanie.

Tylko Kopernik, spośród wszystkich szkół w powiecie, ma ten zawód w swojej ofercie!

Dziś przybliżamy pracę technika logistyka.

Specjalnie dla Was rozmowa z Mieczysławą Mardeusz - nauczycielem przedmiotów logistycznych w Koperniku.

     Czym się zajmuje technik logistyk?

Przede wszystkim technik logistyk zajmuje się obsługą klienta, określaniem zapotrzebowania na surowce, materiały, towary, kontrolą zapasów w magazynach, organizowaniem procesów produkcyjnych, handlowych, usługowych. 

W skrócie można powiedzieć, że logistyk: planuje, zarządza, organizuje i kontroluje.

 

     Czego uczą się uczniowie w szkole na przedmiotach zawodowych?

Zakres wiedzy jest szeroki. Wymienię tylko najważniejsze zagadnienia:
• przygotowanie dokumentacji logistycznej,
• negocjowanie umów z partnerami,
• określanie kosztów,
• organizowanie produkcji, magazynowania i dystrybucji towarów,
• dobieranie i organizowanie procesów transportowo-spedycyjnych,
• organizowanie gospodarki odpadami
a wszystko uzupełnione językiem obcym zawodowym.


       Co oznacza termin klasa patronacka?

Klasa patronacka to inaczej objęcie opieką pewnej grupy młodzieży i wspieranie jej w kształceniu w danym zawodzie przez konkretne przedsiębiorstwo branżowe. W przypadku naszej szkoły logistycy są objęci patronatem firmy Trans Południe z Podgrodzia oraz firmy LOT AMS Spółka z o.o. w Warszawie. Współpraca opiera się na spotkaniach na lekcjach w szkole ze specjalistami, wycieczkach do tychże zakładów, przyjmowaniu naszych uczniów na praktyki zawodowe.


         Jakie umiejętności są ważne w pracy technika logistyka?

Osoba pracująca jako logistyk powinna posiadać umiejętności negocjatorskie, organizatorskie i planistyczne. Dodatkowym atutem będzie komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz znajomość języków obcych, która ułatwi kontakty z zagranicznymi kontrahentami. Ponadto logistyk powinien być odpowiedzialny, cierpliwy i dokładny.


         Jakie są szanse na zatrudnienie dla absolwentów tego kierunku po szkole? Czy to jest zawód przyszłości?

Technik logistyk to zdecydowanie zawód z przyszłością! Zatrudnienie może znaleźć praktycznie w każdej branży, w przemyśle, handlu, usługach, dystrybucji, transporcie i spedycji oraz jednostkach administracji samorządowej.

Najczęściej zajmowane stanowiska pracy przez logistyków to:
spedytor,
specjalista ds. zarządzania zapasami,
magazynier,
specjalista ds. planowania,
specjalista ds. transportu i spedycji,
specjalista ds. logistyki miejskiej,
specjalista ds. celnych i transportu międzynarodowego.
       Należy zwrócić uwagę, że nawet w obecnym czasie pandemii i pewnego wyhamowania gospodarki, firmy nadal poszukują logistyków do magazynów, centrów dystrybucji, firm kurierskich, handlu internetowego.
O swoje spostrzeżenia na temat zawodu technik logistyk zapytałam Adriana Wołowca ucznia kl. III tl.
  
         Adrian, a jak Ty postrzegasz zawód, którego się uczysz?

Zawód technika logistyka jest spełnieniem moich marzeń o ciekawej pracy, w której zawsze coś się dzieje, nie ma w niej monotonii, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Jestem bardzo zadowolony z tego, że przeszło 3 lata temu wybrałem naszą szkołę, która jako jedyna w powiecie umożliwia naukę w tym właśnie zawodzie. Logistycy są potrzebni praktycznie w każdej branży, dlatego po ukończeniu szkoły nie będę miał problemu ze znalezieniem satysfakcjonującej mnie pracy chociażby w zakładzie produkcyjnym, firmie spedycyjnej, czy w magazynie. Wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na logiczne myślenie, przedsiębiorczość, zdolność analizy danych, umiejętność planowania czy elementy zarządzania i marketingu potrzebny jest logistyk. Z czystym sercem polecam ten zawód młodszym kolegom, którzy stoją przed wyborem swojej dalszej ścieżki edukacyjnej. Ucząc się w zawodzie technika logistyka będziesz czerpał ogromną satysfakcję i przyjemność z pozyskiwanej wiedzy i umiejętności, a późniejszą pracę będziesz traktował jak dobrą zabawę, a nie przykry obowiązek.

       To najlepsza rekomendacja. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę.

Rozmowę przeprowadziła Anna Depa - doradca zawodowy

Ósmoklasiści i Rodzice!

 Spedycja to branża z przyszłością. W Barometrze zawodów 2020 technik spedytor jest wskazywany jako zawód deficytowy. Na uwagę zasługuje też fakt, iż Kopernik jest jedyną szkołą w powiecie gdzie można się kształcić w tym zawodzie.

 O przybliżenie Wam tego zawodu poprosiłam Honoratę Salwę - nauczyciela przedmiotów spedycyjnych.

 Czym się zajmuje technik spedytor?
 Technik spedytor odpowiada za organizację transportu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia, zajmuje się m.in: pozyskiwaniem zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu, zawieraniem umów, sporządzaniem dokumentacji transportowej, ubezpieczaniem przesyłki, odbiorem przesyłki od nadawcy i dostarczeniem jej do odbiorcy itp.

   Czego uczniowie uczą się w szkole na przedmiotach zawodowych?
W szkole na przedmiotach zawodowych uczniowie poznają przepisy prawa związane z prowadzeniem działalności spedycyjno - transportowej, użytkowaniem środków transportu oraz prawa o ruchu drogowym. Uczą się planowania przewozów, formowania ładunków na paletach i w środkach transportu, opracowywania harmonogramów czasu pracy kierowców oraz sporządzania odpowiedniej dokumentacji.

     Jak wyglądają praktyki zawodowe w cyklu kształcenia? 
W 5-letnim cyklu kształcenia praktyki zawodowe odbywają się w klasie trzeciej – 4 tygodnie (7 godzin dzienne) oraz w klasie czwartej – 4 tygodnie (7 godzin dziennie). Łączna liczba godzin praktyk zawodowych wynosi 280 godzin. Praktyczne umiejętności uczniowie rozwijają również korzystając z patronatu nad tym kierunkiem firm: Trans Południe, LOT AMS Spółka z o.o. w Warszawie i OMEGA Pilzno.

Jakie cechy powinien posiadać technik spedytor?
Dobry technik spedytor powinien posiadać następujące cechy:
- Zdolności organizacyjne – przede wszystkim dobra organizacja własnej pracy
- Podzielność uwagi
- Predyspozycje negocjacyjne
- Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
- Odporność na stres

   Jakie szanse na rynku pracy ma absolwent tego kierunku? Gdzie może pracować? 
Technik spedytor jest obecnie jednym z najbardziej cenionych i poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Transport i spedycja należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników.
Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.
O opinię na temat zawodu technik spedytor zapytałam również uczennicę kl. III ts Sandrę Szerszeń
 
    Sandra, jesteś uczennicą klasy III technik spedytor. Co myślisz o nauce tego zawodu?
Na zawód technik spedytor jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Nauka tego zawodu jest przyjemna, aczkolwiek nie należy do najłatwiejszych. Warto jest się tego uczyć, ponieważ znając zakres tego zawodu w przyszłości możemy mieć dobrą pracę. Ucząc się tego kierunku zdobywamy wiele ciekawych informacji, które przydatne są nawet w życiu codziennym. Możemy rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Osobiście jestem zadowolona z tego, że wybrałam naukę tego kierunku.
 

Bardzo dziękuję Paniom za rozmowę. Myślę, że wyjaśniła ona sporo uczniom szkół podstawowych i przekonała, że warto rozważyć naukę tego zawodu wybierając dla siebie zawodową przyszłość.

Drodzy Ósmoklasiści i Rodzice!

Pracę fryzjera najłatwiej podejrzeć, ale zupełnie czymś innym jest siedzieć wygodnie w fotelu i być czesanym a czym innym wykonywać zabiegi fryzjerskie i zgrabnie upiąć rozsypujące się w rękach włosy. Potrzebne są do tego talent, predyspozycje i wytrwała praca nad doskonaleniem umiejętności.

O zawodzie technik usług fryzjerskich rozmawiam dziś z Beatą Krupą - nauczycielem fryzjerskich przedmiotów zawodowych w Koperniku.

         Jak wygląda i ile trwa nauka zawodu technik usług fryzjerskich?

Uczniowie uczą się tego zawodu przez 5 lat. Przyszli fryzjerzy, po zapoznaniu się z podstawowymi technikami pracy, przyprowadzają własnych modeli,na których ćwiczą wykonywanie różnych zabiegów fryzjerskich. A więc nie pracują tylko na główkach treningowych, ale na żywym modelu.

       Czy uczniowie mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego będąc jeszcze w szkole?

Uczniowie pracują na pracowni fryzjerskiej już od pierwszej klasy i zdobywają doświadczenie w warunkach przypominających salon fryzjerski.

Pracownia w naszej szkole jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt fryzjerski i nowoczesne aparaty, dzięki temu można wykonywać wszystkie zabiegi fryzjerskie. Poza tym mają możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami podczas różnych przedsięwzięć: konkursów fryzjerskich i pokazów. Nasi uczniowie mają na swoim koncie nawet fryzury wykonane aktorom grającym w sztukach teatralnych.

       Jakie dodatkowe umiejętności uczniowie zdobywają uczestnicząc w innowacji pedagogicznej  „ Wizaż z elementami kosmetyki"?

Uczestnicząc w tej innowacji uczą się wykonywania podstawowych zabiegów kosmetycznych i makijażu od podstaw. Zajęcia innowacji są nie tylko ciekawą lekcją , ale i super zabawą.

     Co jest ważne w nauce tego zawodu?

Przede wszystkim chęć współpracy, cierpliwość w wykonywaniu zabiegów, odrobina talentu i zdolności manualnej.

     Jakie możliwości na rynku pracy mają absolwenci tego kierunku?

Dobrze wykwalifikowany pracownik jest poszukiwany na dzisiejszym rynku pracy, dlatego każdy kto czuje, że to jest zawód jego życia, bez problemu znajdzie pracę lub założy własny salon fryzjerski.

O opinię na temat zawodu Technik usług fryzjerskich zapytałam równiez uczennicę klasy IIITf Aleksandrę Foryś

       Aleksandro, jesteś uczennicą klasy III technik usług fryzjerskich. Co myślisz o nauce tego zawodu?.

Polecam naukę w zawodzie technik usług  fryzjerskich, ponieważ fryzjerstwo to unikalne połączenie kreatywności z umiejętnościami manualnymi. Osoby, które pragną rozwijać się w zawodzie fryzjera mogą znaleźć wiele atrakcyjnych ofert na rynku pracy, jak i otworzyć własną działalność. Fryzjerstwo charakteryzuje się trwałym popytem, będzie ono potrzebne ludziom tak długo, jak długo będą rosły im włosy. To świetny zawód dla młodych, ambitnych osób. Nasza szkoła jest miejscem, w którym każdy pod okiem nauczycieli zdobędzie fachową wiedzę, a przede wszystkim bezcenne doświadczenie w zawodzie ! Osobiście jestem zadowolona z wyboru tego zawodu i z czystym sumieniem go polecam.  "W tym zawodzie nie ma nudy ... ciągle się rozwijasz ! "

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmowę przeprowadziła Anna Depa - doradca zawodowy

 

Drodzy Ósmoklasiści i Rodzice!

Z pewnością zadajecie sobie mnóstwo pytań odnośnie wyboru szkoły, który przed Wami stoi. Chcemy Wam pomóc!
Specjalnie dla Was przygotowaliśmy cykl wywiadów z nauczycielami pracującymi w Koperniku, którzy opowiedzą Wam o kierunkach i zawodach, w których możecie się u nas kształcić . Znajdziecie tu bardzo dużo informacji i wyjaśnicie swoje wątpliwości. Wielu z Was nabierze przekonania, że to naprawdę znakomita oferta!
A zatem zaczynamy...Dziś rozmowa z Agnieszką Malinowską - Kierownikiem Szkolenia Praktycznego na temat nauki w Branżowej Szkole I Stopnia.
 
 
              Jak długo trwa nauka w szkole Branżowej I Stopnia i w jakich zawodach można się w niej kształcić?
Nasi uczniowie, którzy uczą się w Branżowej Szkole I Stopnia kształcą się m.in. w zawodach: cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz , murarz – tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych , fryzjer, stolarz, przetwórca mięsa, sprzedawca i innych zawodach wg klasyfikacji zawodowej. Nauka w każdej z nich trwa trzy lata.                                                                                  

Na czym polega specyfika szkoły tego typu i klas wielozawodowych?

Przez cały trzyletni okres nauki uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy u ponad 60 pracodawców. Doskonalą swoje umiejętności i zdobywają doświadczenie zawodowe, tak cenne na rynku pracy. Dzielą swój czas pomiędzy szkołę i pobyt na praktykach. W klasie pierwszej chodzą 2 dni do pracodawcy, a 3 dni do szkoły. Natomiast w klasie drugiej i trzeciej są 3 dni u pracodawcy, a 2 dni w szkole. W klasach spotykają sie z koleżankami i kolegami, którzy uczą się różnych zawodów. Stąd ich nazwa: klasy wielozawodowe.

             Czym są tzw. kursy zawodowe?

Kursy zawodowe to potoczna nazwa turnusów dokształcania teoretycznego, podczas których odbywa się teoretyczna nauka zawodu. Odbywają się one w każdej klasie i trwają jeden miesiąc. Uczeń uczęszcza wówczas tylko na kursy.

           Jakie są inne atuty szkoły branżowej?
Od początku nauki w szkole uczniowie, którzy są również młodocianymi pracownikami: 
- zarabiają swoje pierwsze pieniądze      
- odprowadzane są za nich składki do ZUS
- lata nauki wliczają im się do stażu pracy
- uzyskują bardzo cenne doświadczenie zawodowe
- ucząc się zawodu zdobywają zawodowe umiejętności  
- tuż po skończeniu szkoły, mając 18 lat, mogą wpisać do CV trzyletnie doświadczenie w pracy
To im gwarantuje tylko Branżowa Szkoła I Stopnia!

             W jaki sposób można znaleźć miejsce praktyki i gdzie ją można odbywać?

Szkoła pomaga szukać miejsca praktyki. Zakład pracy, w którym uczeń ma odbywać praktyczną naukę zawodu musi spełniać pewne warunki: opiekun praktyki musi mieć kurs pedagogiczny i tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie uczył. Mamy sprawdzoną bazę pracodawców, z którymi współpracujemy od lat. Zawsze służymy pomocą.

             Jak wygląda dalsza edukacja po Szkole Branżowej I Stopnia?

Uczeń ma do wyboru różne możliwości. Może kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Może oczywiście również szukać pracy w swoim zawodzie a nawet założyć własną firmę. Szkoła branżowa to znakomita oferta dla tych wszystkich, którzy w krótkim czasie chcą zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód, praktycznie przygotować się do jego wykonywania i szybko się usamodzielnić.

Bardzo dziękuję za wszystkie udzielone informacje na temat nauki w szkole branżowej w Koperniku.

Rozmowę przeprowadziła Anna Depa - doradca zawodowy

Ósmoklasiści i Rodzice!

Wybierając dębickiego Kopernika zyskujecie poszukiwany zawód. W ofercie szkoły są m.in.: spedytor, logistyk, fryzjer, informatyk, kucharz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych. Dokładną informację o kierunkach kształcenia znajdziecie tutaj.

Nauka w Koperniku to doskonała propozycja dla tych ósmoklasistów, którzy chcą zdobyć ciekawy, poszukiwany przez pracodawców, zawód, a podczas pobytu w szkole nawiązać przyjacielskie relacje z rówieśnikami. To oferta dla tych, którzy chcą kreatywnie przeżyć najbliższe lata nauki, zdobyć mocną podstawę do dalszej edukacji na studiach wyższych i znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Poznajcie atuty Kopernika!      

1. Kopernik to szkoła z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym. To pierwszy z licznych atutów naszej szkoły stanowiący solidny fundament pod obecne, bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia.  

2. Do wszystkich zawodów szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie zawodowe. Pracownia fryzjerska w niczym nie odbiega od najlepszych salonów w mieście.

3. Troszcząc się o uatrakcyjnianie nauki oraz jak najlepszy start naszych absolwentów na rynku pracy, zadbaliśmy o patronat. Zostały nim objęte klasy technik spedytor i technik logistyk. Patronują im firmy Trans Południe, Omega Pilzno, a od tego roku również LOT AMS - firma z branży lotniczej. Uczniowie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z tych firm, odbywają tam również praktyki zawodowe.

Czytaj więcej: Atuty Kopernika

Mini poradnik dla Rodziców Ósmoklasistów

Jak pomóc swojemu dziecku dobrze wybrać dalszą drogę edukacyjno - zawodową?

       Sytuacja wokół nas dynamicznie sie zmienia. Towarzyszy nam czasem zagubienie, niepewność. Egzaminy ósmoklasisty zostały przesunięte. Zmianie ulegną tez terminy związane z rekrutacją. Jedno jest jednak pewne: wcześniej czy później uczniowie klas ósmych szkół podstawowych - Państwa córki i synowie, będą musieli wybrać w jakiej szkole będą kontynuować dalszą edukację. Pragniemy pomóc w tym zadaniu i Młodzieży i Rodzicom. Dziś zwracamy sie do Rodziców.

Drodzy Rodzice!

Być może zadajecie sobie pytanie: Jak pomóc swojemu dziecku dobrze wybrać dalszą drogę edukacyjno - zawodową? Jaką szkołę? Jaki profil dla mojego dziecka będzie dobry?

Kilka pomocnych wskazówek:

1. Przede wszystkim rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Znasz je najlepiej. Wiesz czym się interesuje, jakie ma możliwości, predyspozycje fizyczne i intelektualne oraz uzdolnienia i talenty. Zastanówcie się wspólnie z dzieckiem:                                                                                      

Które z jego zainteresowań jest dominujące?

Jaki talent chciałoby rozwijać ?

Jakie umiejętności zdobyć, 

Czy ma juz jakiś konkretny plan na swoją zawodową przyszłość? 

Uważnie go słuchaj. Pamiętaj! Jego pomysł na siebie nie musi się pokrywać z Twoim.

2. Stale motywuj dziecko do solidnej nauki i pracy. To nieprawda, że "nie warto się starać" i że " i tak się nie uda" : zdobyć dobrych wyników na świadectwie, uzyskać wysoką punktację z egzaminów ósmoklasisty, dostać się do wymarzonej szkoły. Niech dziecko widzi w Tobie wsparcie i pomoc. Być może aby móc uwierzyć w siebie potrzebuje abyś Ty w niego uwierzył. Zatem nie mów: " Nie masz szans...." Ale zachęcaj: " Dasz radę! Wierzę, że Ci się uda! " Doceniaj wysiłki i starania dziecka. W przypadku niepowodzeń zawsze bądź z nim.

3. Stwarzaj warunki sprzyjające realizowaniu celów . Spokój i cisza niezbędne do nauki, potrzebne narzędzia edukacyjne i podręczniki, niesłabnąca zachęta i ukazywanie rezultatów starań i wysiłków. Stwarzaj warunki również do rozwijania zainteresowań i pasji dziecka. Zainwestuj w jego przyszłość.

4. Zawsze podkreślaj wielką wartość wiedzy. Zachęcaj do jej zdobywania. Pomoże mu ona odnieść sukces w dorosłym zawodowym życiu. Potrzebna też będzie wiedza na temat tego w jaki sposób się uczyć? Może to jej brak jest przyczyną skromniejszych efektów? Poszukajcie razem informacji na ten temat.

5. Wspólnie poznawajcie świat zawodów i rynek pracy, który zmienia się ustawicznie. Analizujcie aktualne informacje i opracowania urzędów pracy. np. Barometr zawodów opracowywany rokrocznie dla powiatu i województwa.

6. Przeanalizujcie ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych. Zapoznajcie się z opisami kierunków kształcenia , zawodów, typów szkół. Zobaczcie jak ciekawą ofertę ma Kopernik. (LINK do kierunków kształcenia) Przymierzcie to do jego zainteresowań, ulubionych przedmiotów szkolnych, ewentualnych planów na studia lub pracę w przyszłości.  

7. Udzielaj dziecku wsparcia, wskazuj źródła informacji, zachęcaj do samodzielnych poszukiwań.

8. Nie decyduj za dziecko ale też nie pozostawiaj go samego z wyborem. Miejsce na obecność dorosłych znajduje się pośrodku tych skrajnych postaw. Owszem, Ty masz doświadczenie ale to ono będzie później pracowało w tym zawodzie.

9. Pozwól mu na samodzielność dyskretnie towarzysząc jego poczynaniom.

10. Poszukajcie pomocy doradcy zawodowego, psychologa jeśli dziecko ma trudności z podjęciem decyzji edukacyjnych i zawodowych.

                                                                            

                                                                            Powodzenia!

                                                                             Życzymy mądrych, świadomych wyborów!

                                                                            Doradcy Zawodowi

                                                                                      

 

Regulamin rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych -Technikum Nr 4 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2
w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

§ 1

Regulamin opracowano na podstawie obowiązujących przepisów , w szczególności:

 1. art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
 2. zarządzenia Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim,
 3. zarządzenia nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum,
 4. zarządzenia nr 8/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 5. § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

§ 2

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.

§ 3

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia oraz technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. Składają się na to:

- punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania

- punkty za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych oraz inne osiągnięcia – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

§ 5

O przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych decydują kryteria uwzględniające:

 1. Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z:

- języka polskiego- mnoży się przez 0,35
- matematyki- mnoży się przez 0,35
- języka obcego nowożytnego- mnoży się przez 0,3.

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

 1. Liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów obowiązkowych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

We wszystkich typach szkół bierzemy pod uwagę: język polski, język obcy, matematykę, ponadto jeden z przedmiotów dodatkowych, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę:

w technikum (technik usług fryzjerskich) - biologię lub chemię
w technikum (technik spedytor ) - geografię lub wos
w technikum (technik logistyk) - geografię lub wos
w technikum (technik informatyk) - fizykę lub informatykę
w branżowej szkole I stopnia- biologię, historię, wiedzę o społeczeństwie, fizykę, chemię, geografię.

Tabela przeliczania ocen na punkty:

Lp.

Ocena

Liczba punktów

1.

Celujący

18

2.

Bardzo dobry

17

3.

Dobry

14

4.

Dostateczny

8

5.

Dopuszczający

2

 1. Liczbę punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
 2. Liczbę punktów za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 18. Sposób przeliczania osiągnięć na punkty stanowi § 6 ust. 1 pkt 1 – 5 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Link do tego rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, regulują: Zarządzenie Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. oraz Zarządzenie Nr 8/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Link do tego zarządzenia:                                    

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/rekrutacja/zarzadzenie-nr-7-2020-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-lutego-2020-r/                               https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/zarzadzenie-nr-8-2019-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-9-marca-2020-r/

 1. Liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
 2. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu ósmoklasisty z powodów zdrowotnych, liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny wyrażone w stopniach uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w następujący sposób:

Za uzyskanie z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu :

a) celującym         - przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym             - przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym     - przyznaje się po 15 punktów

e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów.

Za uzyskanie z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu :

a) celującym         - przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym             - przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym     - przyznaje się 10 punktów

e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

§ 6         

Ustala się następującą listę kryteriów równorzędnych wyników:

 1. kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 2. kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów opisanych w art.134 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywania kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 3. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą ocenę z zachowania;
 4. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych;
 5. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego;
 6. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego;
 7. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 8. ocena z geografii dla kandydatów do technikum w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, ocena z biologii dla kandydatów do technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich, ocena z informatyki dla kandydatów do technikum w zawodzie technik informatyk oraz średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych dla kandydatów do branżowej szkoły I stopnia.

§ 7

Terminy rekrutacji:

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wygenerowanych z elektronicznego systemu rekrutacji w swojej szkole podstawowej wraz z dokumentami

Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów nieobjętych elektronicznym systemem naboru)

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (dotyczy kandydatów nieobjętych elektronicznym systemem naboru) oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje

Do 4 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

Do 11 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, listy umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

19 sierpnia 2020 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Do 20 sierpnia 2020 r. – opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

§ 8

Dokumenty wymagane przy składaniu oryginałów świadectw:

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
 2. dwie fotografie (opisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia)
 3. kartę zdrowia.
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com