Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

Twoja przyszłość tu i teraz

 
 loga UE
 

„Twoja przyszłość tu i teraz” – nowy projekt w naszej szkole

 

Informujemy, iż rozpoczęła się realizacja nowego projektu „Twoja przyszłość tu i teraz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest przez Unię Producentów i Pracodawców przemysłu Mięsnego (Lider Projektu) oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy.

W przypadku naszej szkoły projekt skierowany jest do 90 uczniów/uczennic kształcących się na kierunku

 • Technik logistyk;
 • Technik spedytor;
 • Technik informatyk.

W ramach projektu przewidziano dodatkowe zajęcia i kursy kwalifikacyjne dla uczniów/uczennic takie jak:

Technik logistyk/technik spedytor

 • Zajęcia „Inwentaryzacja, procedury, metody i organizacja”;
 • Zajęcia „Obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL”;
 • „E-lekcja - obsługa magazynów”;
 • „E-lekcja - transport”;
 • Kurs „Wózek widłowy wraz z egzaminem”.

Technik informatyk

 • Kurs „Modelowanie sieci z wykorzystaniem Cisco Packet Tracer”;
 • Kurs „Aplikacje internetowe - projektowanie grafiki 2D i 3D”.

Zachęcamy także do udziału w płatnych stażach uczniowskich, które zwiększają kompetencje zawodowe niezbędne w przyszłości na rynku pracy.

OGÓLNY OPIS PROJEKTU

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie w szkołach zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica, tj.: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy – Technikum, Zespół Szkół nr 4 w Dębicy – Technikum oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II
w Dębicy – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia. W wyniku spotkań w okresie X-XI 20’ dyrekcji szkół
z Liderem (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic (dalej U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/ nauczycielek (dalej N) i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/ regionalnego rynku pracy.

Projekt dedykowany jest łącznie 361U i 25N z wyżej wskazanych szkół.

Za główne formy wsparcia obrano:

 • realizację staży uczniowskich;
 • organizację dodatkowych zajęć/ warsztatów/ kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach;
 • doposażenie pracowni zawodowych;
 • działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N.

Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej  oferty szkół skierowanej do U/ N. Przyczynią się do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców. Realizacja przedsięwzięć przełoży się na uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na zatrudnienie na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym
z pracodawcami.

PLANOWANY OKRES REALIZACJI

od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

CEL GŁÓWNY

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 361 uczniów/ uczennic (159K) 25 nauczycieli/nauczycielek (14K) oraz doposażenie 7 pracowni kształcenia zawodowego
3 zespołów szkół zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica – Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka (Technikum), Zespołu Szkół nr 4 (Technikum), Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia) – w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021r.-31.08.2023r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 287U (126K), we współpracy
z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 361U, we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 7 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 25 nauczycieli/nauczycielek.

Cel szczegółowy 5

Modyfikacja trzech kierunków nauczania oraz objęcie ich patronatem przez wnioskodawcę
i pracodawców.

PLANOWANE EFEKTY:

 • 325 U ww. szkół, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu;
 • 287 U ww.  szkół, uczestniczących w stażach  u pracodawcy;
 • 4 szkoły wykorzystujące doposażenie zakupione dzięki EFS (profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu);
 • 25 N ww. szkół, kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

WARTOŚĆ PROJEKTU I KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 2 858 036,35 zł.

Dofinansowanie: 2 565 306,35 zł, w tym 2 429 330,89  otrzymane ze  środków Unii Europejskiej.

 loga UE

 

Tytuł projektu: Twoja przyszłość tu i teraz 

OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie w szkołach zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica, tj.: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy – Technikum, Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy – Technikum oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II
w Dębicy – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia. W wyniku spotkań w okresie X-XI 20’ dyrekcji szkół
z Liderem (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic (dalej U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (dalej N) i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/ regionalnego rynku pracy.

Projekt dedykowany jest łącznie 361U i 25N z wyżej wskazanych szkół.

Za główne formy wsparcia obrano:

 • realizację staży zawodowych;
 • organizację dodatkowych zajęć/ warsztatów/ kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach;
 • doposażenie pracowni zawodowych;
 • działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N.

Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej  oferty szkół skierowanej do U/ N. Przyczynią się do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców. Realizacja przedsięwzięć przełoży się na uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na zatrudnienie na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym
z pracodawcami.

PLANOWANY OKRES REALIZACJI

od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

CEL GŁÓWNY

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 361 uczniów/ uczennic (159K) 25 nauczycieli/nauczycielek (14K) oraz doposażenie 7 pracowni kształcenia zawodowego  
3 zespołów szkół zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica – Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka (Technikum), Zespołu Szkół nr 4 (Technikum), Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia) – w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców
z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021r.-31.08.2023r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 287U (126K), we współpracy
z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 361U, we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 7 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 25 nauczycieli/nauczycielek.

Cel szczegółowy 5

Modyfikacja trzech kierunków nauczania oraz objęcie ich patronatem przez wnioskodawcę i pracodawców.

PLANOWANE EFEKTY:

 • 325 U ww. szkół , którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu;
 • 287 U ww.  szkół, uczestniczących w stażach  u pracodawcy;
 • 4 szkoły wykorzystujące doposażenie zakupione dzięki EFS (profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu);
 • 25 N ww. szkół, kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

WARTOŚĆ PROJEKTU I KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 2 858 036,35 zł.

Dofinansowanie: 2 565 306,35 zł, w tym 2 429 330,89  otrzymane ze  środków Unii Europejskiej.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com