Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.
Ósmoklasiści i Rodzice!
 

Gdy, analizując rynek pracy, szukacie zawodu, który byłby zawodem przyszłości, na pewno spotkaliście się z nazwą logistyk. Od wielu już lat wymieniany on jest w czołówce zawodów
deficytowych, czyli takich, na które jest duże zapotrzebowanie. Tylko Kopernik, spośród wszystkich szkół w powiecie, ma ten zawód w swojej ofercie!
Dziś przybliżamy pracę technika logistyka. Specjalnie dla Was rozmowa z Mieczysławą Mardeusz - nauczycielem przedmiotów logistycznych w Koperniku.

Czym się zajmuje technik logistyk?
Przede wszystkim technik logistyk zajmuje się obsługą klienta, określaniem zapotrzebowania na surowce, materiały, towary, kontrolą zapasów w magazynach, organizowaniem procesów produkcyjnych, handlowych, usługowych. W skrócie można powiedzieć, że logistyk: planuje, zarządza, organizuje i kontroluje.

Czego uczą się uczniowie w szkole na przedmiotach zawodowych?

Zakres wiedzy jest szeroki. Wymienię tylko najważniejsze zagadnienia:
• przygotowanie dokumentacji logistycznej,
• negocjowanie umów z partnerami,
• określanie kosztów,
• organizowanie produkcji, magazynowania i dystrybucji towarów,
• dobieranie i organizowanie procesów transportowo-spedycyjnych,
• organizowanie gospodarki odpadami
a wszystko uzupełnione językiem obcym zawodowym.

Co oznacza termin klasa patronacka?

Klasa patronacka to inaczej objęcie opieką pewnej grupy młodzieży i wspieranie jej w kształceniu w danym zawodzie przez konkretne przedsiębiorstwo branżowe. W przypadku naszej szkoły logistycy są objęci patronatem firmy Trans Południe z Podgrodzia, OMEGA Pilzno oraz firmy LOT AMS Spółka z o.o. w Warszawie. Współpraca opiera się na spotkaniach na lekcjach w szkole ze specjalistami, wycieczkach do tychże zakładów, przyjmowaniu naszych uczniów na praktyki zawodowe.

Jakie umiejętności są ważne w pracy technika logistyka?
Osoba pracująca jako logistyk powinna posiadać umiejętności negocjatorskie, organizatorskie i planistyczne. Dodatkowym atutem będzie komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz znajomość języków obcych, która ułatwi kontakty z zagranicznymi kontrahentami. Ponadto logistyk powinien być odpowiedzialny, cierpliwy i dokładny.

Jakie są szanse na zatrudnienie dla absolwentów tego kierunku po szkole? Czy to jest zawód przyszłości?
Technik logistyk to zdecydowanie zawód z przyszłością! Zatrudnienie może znaleźć praktycznie w każdej branży, w przemyśle, handlu, usługach, dystrybucji, transporcie i spedycji oraz jednostkach administracji samorządowej.
Najczęściej zajmowane stanowiska pracy przez logistyków to:
spedytor,
specjalista ds. zarządzania zapasami,
magazynier,
specjalista ds. planowania,
specjalista ds. transportu i spedycji,
specjalista ds. logistyki miejskiej,
specjalista ds. celnych i transportu międzynarodowego.
 
Należy zwrócić uwagę, że nawet w czasie pandemii i pewnego wyhamowania gospodarki, firmy nadal poszukiwały logistyków do magazynów, centrów dystrybucji, firm kurierskich, handlu internetowego.
O swoje spostrzeżenia na temat zawodu technik logistyk zapytałam Kacpra Cebulaka – ucznia kl.IV tl.
 
Kacper, a jak Ty postrzegasz zawód, technika logistyka?
Technik logistyk to nowoczesny, wymagający, potrzebny i nietuzinkowy zawód. Kształcąc się w tym kierunku wiele się nauczyłem i nabyłem umiejętności niezbędne w tym zawodzie. Podczas praktyk zawodowych pod patronatem firm takich jak Trans Południe i Omega Pilzno poznajemy od strony pracownika sposób działania każdego z osobna obszaru firmy, łącznie z programami wspomagającymi pracę n.p. magazynu. Jeśli miałbym jeszcze raz stanąć przed wyborem szkoły średniej, zdecydowanie wybrałbym ten kierunek.
 
To najlepsza rekomendacja. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę.
Rozmowę przeprowadziła Anna Depa - doradca zawodowy

Szkoła Branżowa okiem pracodawcy


Bardzo atrakcyjną ofertą Kopernika jest nauka w Branżowej Szkole I Stopnia. Atutom tego typu klas poświęciliśmy odrębny artykuł.
Dziś chcemy Wam przedstawić sytuację młodocianych pracowników - a takimi stają się uczniowie klas pierwszych Szkoły Branżowej I Stopnia - patrząc okiem pracodawcy.

Moim rozmówcą jest Marek Muzyka - właściciel firmy INTER TYRES w Dębicy.

Czym zajmuje się Pana firma i jakiego zawodu uczą się w niej uczniowie?
INTER TYRES Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług motoryzacyjnych na terenie miasta Dębica w zakresie napraw, obsługi eksploatacyjnej i wymiany opon do samochodów osobowych i dostawczych. Oferta warsztatowa skierowana jest do klientów wszystkich marek samochodowych i obejmuje takie usługi jak:
- komputerową diagnostykę stanu technicznego pojazdu i ustalenie rodzaju usterki przy pomocy komputerowych interfejsów i stosownego oprogramowania
- sprawdzanie geometrii i ustawianie prawidłowej zbieżności kół
- naprawy mechaniczne uszkodzonych elementów samochodu
- okresowe przeglądy eksploatacyjne, wymiana płynów i olej
- serwis i naprawę klimatyzacji w samochodach

- wymianę opon.
W naszej firmie szkolimy uczniów w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych.

Każdy chętny do wykonywania zawodu mechanika pojazdów samochodowych może znaleźć swoje miejsce pracy i realizować swoje marzenia i pasje, wybierając ten zawód. Mechanik samochodowy to zawód, który jest perspektywiczny, dobrze płatny i mogący spełniać i realizować ambicje młodego człowieka. Nie ma problemów z zatrudnieniem. Co jest ważne, zawód ten kojarzący się z brudną i ciężka pracą przy smarach i olejach, to tylko część prawdy. Osoby z pasją informatyczną i elektroniczną mają ogromne możliwości rozwijania swoich umiejętności, ponieważ duża część zakresu wykonywanych czynności w naszym serwisie, opiera się na pracy komputera i diagnozie komputerowej, oraz pracy przy oprogramowaniu. Nie jest wymagana duża sprawność fizyczna i siła. Coraz częściej kobiety realizują się w tym zawodzie, gdzie doskonale dają sobie radę.

Jak wygląda dzień pracy młodocianego pracownika na praktykach zawodowych? Co należy do jego obowiązków?
Każdy pracownik młodociany przechodzi szkolenie stanowiskowe ze szczególnym naciskiem na szkolenie z zakresu BHP. W, wyznaczonym harmonogramem, dniu pracy, zaczyna pracę w stroju roboczym. W czasie szkolenia stanowiskowego nacisk położony jest na omówienie szczegółowych obowiązków ucznia, od momentu przygotowania miejsca pracy, stosownego ubioru, wykonywania poleceń mechaników, po zakończenie pracy na danym stanowisku.

Uczeń zapoznaje się z instrukcją i wykonuje wszystkie polecenia przełożonych. Organizacja dnia pracy obejmuje czas pracy, przerwy na spożycie posiłku i czas na instrukcje.

Na jakie cechy charakteru i osobowości pracodawcy zwracają szczególną uwagę u uczniów - młodocianych pracowników?
Jako najważniejsze cechy charakteru przyszłego mechanika wskazałbym samodzielność, odpowiedzialność i chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, ponieważ rozwój motoryzacji jest bardzo
szybki. Istotnym elementem charakteru jest umiejętność pracy zespołowej.


Jak wygląda opieka nad uczniem ze strony pracodawcy?
Uczeń realizuje program szkoleniowy, oparty o praktyczną naukę zawodu w oparciu o podpisaną umowę o pracę z pracownikami młodocianymi na okres 3 lat. Uczeń praktycznej nauki zawodu chroniony jest przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy. Pracuje w wymiarze zależnym od roku nauki, pod opieką wykwalifikowanych opiekunów i mechaników - mistrzów w swoim zawodzie. Staramy się, aby uczeń poznał od strony praktycznej cały zakres czynności wykonywanych przez nasz serwis. To pozwala mu podjąć decyzję lub utwierdzić w przekonaniu jaki rodzaj napraw jest mu najbliższy i w czym chciałby się specjalizować w przyszłości. Uczeń nie wykonuje samodzielnie
napraw, jedynie pod nadzorem doświadczonego mechanika.

Jak wygląda opieka nad uczniem ze strony pracodawcy?
Uczeń po zakończeniu praktyki, przystępuje do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną i po pozytywnym zdaniu egzaminu z części teoretycznej i praktycznej uzyskuje możliwość i prawo wykonywania zawodu mechanika pojazdów samochodowych. Należy jednak pamiętać, że to dopiero początek przygody z tym zawodem. Niezbędne jest jeszcze doświadczenie zawodowe, które może nabyć wyłącznie wykonując ten zawód. Bardzo często młodociany pracownik po zdaniu egzaminu dostaje ofertę pracy na normalny etat od swego pracodawcy.

Czy, Pana zdaniem, nauka w szkole branżowej jest dobrą propozycją dla ósmoklasistów, przed którymi stoi teraz wybór dalszej edukacji?
Tak, moim zdaniem połączenie nauki w szkole z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy jest jedną z najlepszych opcji znalezienia dobrej pracy i świadomego wyboru zawodu. Uczeń po odbyciu nauki w szkole branżowej ma pełną świadomość i wiedzę na temat zawodu, który będzie wykonywał. Nabędzie również doświadczenia i zetknie się bezpośrednio z realiami wybranego zawodu. Po ukończeniu szkoły branżowej, nie będzie miał problemów ze znalezieniem pracy, zaś od strony pracodawcy taki pracownik jest dużo lepszym wyborem od kandydatury pracownika bez doświadczenia.

Bardzo dziękuję Panu za rozmowę i cenne spostrzeżenia ze strony przedstawiciela pracodawców.
Rozmowę przeprowadziła Anna Depa - doradca zawodowy

Witam wszystkich Ósmoklasistów!

Dziś kolejna rozmowa z naszego cyklu, w którym prezentujemy Wam kierunki kształcenia Kopernika.Zawód technika informatyka inspiruje od wielu lat rzesze młodych ludzi, którzy wiążą z nim swoją zawodową przyszłość. Utrzymuje się on od dawna na szczycie najbardziej poszukiwanych zawodów. Nie od dziś wiadomo, że Polacy należą do grona najwybitniejszych informatyków na świecie. To dziedzina, która otwiera naprawdę różnorodne szanse i możliwości zrealizowania swojej zawodowej pasji. Żeby tak się mogło stać potrzeba zarówno talentu ale i bardzo solidnej nauki i pracy oraz nieustannego doskonalenia swoich umiejętności.
Rozmawiam z Panią Marzeną Kowalczyk - nauczycielem przedmiotów informatycznych w Koperniku.

Jakie predyspozycje zawodowe są ważne w pracy technika informatyka?
Najlepszym kandydatem na technika informatyka jest osoba spełniająca następujące wymagania: przede wszystkim posiada zdolności do nauk ścisłych, a zwłaszcza matematyki, umiejętność logicznego myślenia i twórcze podejście do problemów, a także zdolność koncentracji czy dobrą pamięć. Część zadań zawodowych wymaga pracy samodzielnej, indywidualnego podejmowania decyzji oraz brania odpowiedzialności za swoje działania. Wskazane są uzdolnienia techniczne. Konieczna jest elastyczność i umiejętność pracy w szybkim tempie, często pod presją.

Czytaj więcej: Wywiad - Technik Informatyk

Ósmoklasiści i Rodzice!

Spedycja to branża z przyszłością. W Barometrze zawodów 2023 spedytor jest wskazywany jako zawód zrównoważony. Na uwagę zasługuje też fakt, iż Kopernik jest jedyną szkołą w powiecie gdzie można się kształcić w tym zawodzie.

O przybliżenie Wam tego zawodu poprosiłam Honoratę Salwę - nauczyciela przedmiotów spedycyjnych.

Czym się zajmuje technik spedytor?
Technik spedytor odpowiada za organizację transportu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia, zajmuje się m.in: pozyskiwaniem zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu, zawieraniem umów, sporządzaniem dokumentacji transportowej, ubezpieczaniem przesyłki, odbiorem przesyłki od nadawcy i dostarczeniem jej do odbiorcy itp.

Czego uczniowie uczą się w szkole na przedmiotach zawodowych?

W szkole na przedmiotach zawodowych uczniowie poznają przepisy prawa związane z prowadzeniem działalności spedycyjno - transportowej, użytkowaniem środków transportu oraz prawa o ruchu drogowym. Uczą się planowania przewozów, formowania ładunków na paletach i w środkach transportu, opracowywania harmonogramów czasu pracy kierowców oraz sporządzania odpowiedniej dokumentacji.

Czytaj więcej: Wywiad - Technik Spedytor

Drodzy Ósmoklasiści i Rodzice!

Pracę fryzjera najłatwiej podejrzeć, ale zupełnie czymś innym jest siedzieć wygodnie w fotelu i być czesanym a czym innym wykonywać zabiegi fryzjerskie i zgrabnie upiąć rozsypujące się w rękach włosy. Potrzebne są do tego talent, predyspozycje i wytrwała praca nad doskonaleniem umiejętności. O zawodzie technik usług fryzjerskich rozmawiam dziś z Beatą Krupą - nauczycielem fryzjerskich przedmiotów zawodowych w Koperniku.

Jak wygląda i ile trwa nauka zawodu technik usług fryzjerskich?
Uczniowie uczą się tego zawodu przez 5 lat.

Czy uczniowie mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego będąc jeszcze w szkole?
Uczniowie pracują na pracowni fryzjerskiej już od pierwszej klasy i zdobywają doświadczenie w warunkach przypominających salon fryzjerski. Pracują przede wszystkim na żywych modelach.

Pracownia w naszej szkole jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt fryzjerski i nowoczesne aparaty, dzięki temu można wykonywać wszystkie zabiegi fryzjerskie. Poza tym mają możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami podczas różnych przedsięwzięć: konkursów fryzjerskich i pokazów. Nasi uczniowie mają na swoim koncie fryzury wykonane aktorom grającym w sztukach teatralnych, przedszkolach, na pokazach, imprezach w środowisku lokalnym np. festynach.

Czytaj więcej: Wywiad - Technik Usług Fryzjerskich

Firma AUTOPART z Mielca w Koperniku w ramach spotkań branżowych
 
firma autopart z mielca w koperniku w ramach spotka branowych 1 20230403 1189943752 firma autopart z mielca w koperniku w ramach spotka branowych 2 20230403 1221184949 firma autopart z mielca w koperniku w ramach spotka branowych 3 20230403 1543810911
 

W dniu 3 kwietnia 2023r. klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami Firmy AUTOPART z Mielca, która specjalizuje się w przemysłowej produkcji akumulatorów. Uczniowie, którzy już niedługo trafią na rynek pracy mogli uzyskać informacje na temat możliwości zdobycia pracy w tej firmie, jak również możliwości swojego rozwoju w momencie, kiedy staną się pracownikami tego przedsiębiorstwa. 

Dziękujemy przedstawicielom Firmy AUTOPART za bardzo ciekawe spotkanie, które mamy nadzieję, że zaowocuje dalszą współpracą.

Logistycy i spedytorzy z Kopernika w Firmie Trans Południe oraz w Firmie Twoja Logistyka
 
logistycy i spedytorzy z kopernika w firmie trans poudnie oraz w firmie twoja logistyka 1 20230319 1667542565 logistycy i spedytorzy z kopernika w firmie trans poudnie oraz w firmie twoja logistyka 3 20230319 1671213963 logistycy i spedytorzy z kopernika w firmie trans poudnie oraz w firmie twoja logistyka 4 20230319 1027388628
 
16 marca 2023 r. uczniowie klas III - ich i IV-ych, kształcący się w zawodach technik logistyk i technik spedytor, uczestniczyli w wycieczce do patronackiej firmy Trans Południe i firmy Twoja Logistyka.
Dzięki uprzejmości właścicieli firm mogli zobaczyć jak wyglądają czynności zawodowe oraz środowisko pracy logistyka i spedytora. Duże wrażenie na wszystkich uczestnikach zrobiły ogromne hale magazynowe oraz bardzo wysokie regały, na których ułożone są wielkie ilości palet z różnorodnym towarem. Zaciekawiły też precyzja i umiejętności pracowników obsługujących specjalistyczne wózki widłowe. Możliwość przejażdżki w szoferce tira razem z kierowcą stanowiła dodatkową atrakcję dla uczniów.

Czytaj więcej: Logistycy i spedytorzy z Kopernika w Firmie Trans Południe oraz w Firmie Twoja Logistyka

GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

Od 08.05.2023 r.

 Anna Depa
 PONIEDZIAŁEK  

7.50 – 8.50 zajęcia rewalidacyjne kl. III

8.50 – 13.15

13.15 – 15.15 zajęcia rewalidacyjne kl. I
 15.15 – 16.15 konsultacje dla Rodziców

 

 WTOREK  

7.00 – 8.00 zajęcia rewalidacyjne kl. III G

8.00 - 13.35

 

 ŚRODA
 
 8.00 - 12.00
 
 CZWARTEK
 
8.00 - 12.00
 
 PIĄTEK
 
 8.00 - 12.00
 

 Poniedziałek 15.15 – 16.15 - konsultacje dla Rodziców

Spotkanie z branżą handlową
 
spotkanie z bran handlow 1 20230314 1022338175 spotkanie z bran handlow 2 20230314 2035527990 spotkanie z bran handlow 3 20230314 1086781397

13 marca 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań z pracodawcami, tym razem z branży handlowej. Zawód sprzedawcy przedstawiła uczniom klas III wa i III wb Branżowej Szkoły I Stopnia, pani Agnieszka Zawojowska Augustyn z Firmy Verona Tekstil.

W bardzo przystępny sposób przedstawiła specyfikę branży, zwracając uwagę na istotność przygotowania się do pracy w zawodzie w zależności od rodzaju sprzedawanych produktów. Podkreśliła duże znaczenie umiejętności komunikacji kandydata do pracy oraz współpracy w zespole. Zwróciła uwagę na główne elementy dobrego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Duży nacisk położyła na coraz powszechniejszą sprzedaż internetową patrząc okiem konsumenta i sprzedawcy.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prezentacji oraz zadawali pytania na temat interesujących ich kwestii.

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Informatycy z Kopernika w największej firmie w Europie a drugiej na świecie!

uczniowie kopernika w stomilu 1 20230213 2093356259     uczniowie kopernika w stomilu 2 20230213 1471226636 uczniowie kopernika w stomilu 3 20230213 1346794080

W dniu 10 lutego 2023 r. uczniowie kl.IV technik informatyk uczestniczyli w spotkaniu branżowym w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.. Pracownicy TC Dębica zaprezentowali historię, dzień dzisiejszy firmy oraz plany na przyszłość. Zapoznali również młodzież z procesami produkcyjnymi oraz ich optymalizacją. Dużą ciekawość wśród uczestników wzbudziła prezentacja funkcjonowania sektora IT. Uczniowie byli pod wrażeniem stosowanych nowoczesnych rozwiązań i urządzeń do obsługi informatycznej firmy. Możliwość obejrzenia i doświadczenia ich działania była dodatkowym atutem spotkania. Pierwsza wizyta naszych uczniów  rozpoczyna współpracę z Firmą Oponiarską, w ramach której uczniowie odbywać będą praktyki zawodowe oraz wizyty branżowe.

Serdecznie dziękujemy pracownikom firmy za życzliwe przyjęcie, zaangażowanie i otwartość.   

Spotkanie zorganizowały pani Agnieszka Malinowska i pani Anna Depa.

Dzień Kariery w Koperniku

dzie kariery w koperniku 5 20221219 2025233378  dzie kariery w koperniku 6 20221219 1339471236  dzie kariery w koperniku 1 20221219 1326127614

W dniu 14 grudnia 2022 r w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy, pod hasłem: „ Od szkolnej ławki do pracy marzeń…”, odbył się XI Dzień Kariery. Przygotowaną z tej okazji, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Dębicy, konferencję uroczyście otworzył Wicestarosta Powiatu Dębickiego Pan Adam Pieniążek. Główne audytorium konferencji stanowili, bardzo licznie zgromadzeni, uczniowie klas ósmych szkół podstawowych Powiatu Dębickiego.

Czytaj więcej: Dzień Kariery w Koperniku

Wyniki VII edycji konkursu  „Praca moich marzeń”

wyniki vii edycji konkursu praca moich marze 3 20221215 1584633216  wyniki vii edycji konkursu praca moich marze 5 20221215 1200641235  wyniki vii edycji konkursu praca moich marze 1 20221215 1422422073

Drodzy uczniowie klas VII i VIII szkól podstawowych!

Konkurs „ Praca moich marzeń” został rozstrzygnięty. Uroczyste jego podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się 14 grudnia 2022 r. podczas Dnia Kariery w Koperniku.

Czytaj więcej: Wyniki VII edycji konkursu „ Praca moich marzeń”

Uwaga Uczestnicy konkursu „ Praca moich marzeń”!

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie „Praca moich marzeń”, odbędzie się 14 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 podczas Dnia Kariery. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Dalszy ciąg spotkań branżowych z pracodawcami z branży gastronomicznej

Spotkania branżowe

Spotkania branżowe

Spotkania branżowe

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 15 listopada odbyło się już drugie spotkanie z pracodawcą poświęcone branży gastronomicznej. Prelegentem była Pani Urszula Sobkowicz, właścicielka restauracji Enigma, z którą szkoła od wielu lat współpracuje.

Spotkanie podobnie, jak i pierwsze z tej branży cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Wzięli w nim udział uczniowie kształcący się w zawodach kucharz i cukiernik z klas pierwszych i trzecich branżowej szkoły I stopnia. Uzyskali oni informacje zarówno o cechach jakich oczekują pracodawcy u zatrudnianych kucharzy, jak również o tym, jak założyć własną restaurację i jak ją poprowadzić, aby osiągnąć sukces w biznesie. Pani Sobkowicz zwróciła uwagę, że najważniejsza jest pasja do gotowania. Opowiedziała także o nowych trendach w gastronomii , co wzbudziło wielką ciekawość wśród młodzieży.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Pani Urszuli Sobkowicz za podzielenie się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Konkurs „Praca moich marzeń”. Startujemy!

Rozpoczęła się VII edycja konkursu „ Praca moich marzeń”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu dębickiego.    

W tym roku konkurs w nowej odsłonie. Możecie przygotować pracę literacką lub projekt multimedialny. Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu.

Zapraszamy! Podzielcie się swoimi marzeniami o wymarzonym zawodzie.

Ciekawe nagrody czekają. 😊

Cykl spotkań branżowych z pracodawcami rozpoczęty

cykl spotka branowych z pracodawcami rozpoczty 2 20221019 1902071973  cykl spotka branowych z pracodawcami rozpoczty 3 20221019 1231716828  cykl spotka branowych z pracodawcami rozpoczty 5 20221019 1060611277

W dniu 18 października odbyło się pierwsze spotkanie z pracodawcą poświęcone branży gastronomicznej. Prelegentem była Pani Barbara Bassara, właścicielka cukierni, pracodawca, z którym szkoła od lat współpracuje. W spotkaniu wzięli udział uczniowie kształcący się w zawodach kucharz i cukiernik z klas pierwszych i trzecich branżowej szkoły I stopnia. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchali przedstawionych przez Gościa informacji na temat zawodów gastronomicznych. Zadawali pytania, uważnie słuchali pełnych życzliwości rad, wskazówek, podpowiedzi na temat m.in. tego: jaki jest klucz do sukcesu w biznesie?, na co należy zwrócić uwagę przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej?, jakie cechy są oczekiwane przez pracodawcę u przyszłych pracowników? Uczniowie zadawali pytania także po czasie wyznaczonym na spotkanie. Świadczy to o dużym zainteresowaniu spotkaniami w takiej formie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Pani Barbarze Bassarze za podzielenie się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Innowacyjny projekt w Koperniku! Jedyny w powiecie!

innowacyjny projekt w koperniku jedyny w powicie 3 20221015 1937646747  innowacyjny projekt w koperniku jedyny w powicie 4 20221015 1751898264  innowacyjny projekt w koperniku jedyny w powicie 1 20221015 1525386150

Uczniowie kl. IV til uczestniczyli w wyjątkowym, innowacyjnym w skali kraju jak i Europy, projekcie pilotażowym p.n. „ Widzę siebie w tym zawodzie! Nowoczesne technologie w poradnictwie zawodowym,” przeprowadzonym przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Nowatorskim przedsięwzięciem w projekcie było zastosowanie technologii VR. Uczniowie, przy pomocy profesjonalnych gogli VR, obejrzeli specjalistyczne filmy i korzystali z aplikacji 180 o, które, dzięki rozszerzonej rzeczywistości, pozwoliły na całkowite zanurzenie się odbiorcy w wirtualny świat wybranego zawodu. W tej wirtualnej przestrzeni uczniowie, dzięki specjalnym kontrolerom, mogli samodzielnie wykonywać czynności charakterystyczne dla danego zawodu. Wykorzystanie w projekcie nowoczesnych technologii pozwoliło zaprezentować zawody w bardzo atrakcyjny a jednocześnie zrozumiały sposób.

Bardzo dziękujemy za możliwość udziału naszej szkoły w projekcie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanym z rezerw Funduszu Pracy. Dziękujemy również znakomitej ekipie specjalistów z WUP, przeprowadzających projekt w Koperniku. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów, przysporzyły wszystkim dużo radości oraz były cenną pomocą w podejmowanych przez nich decyzjach edukacyjno – zawodowych u progu wejścia na rynek pracy.

Cykl spotkań branżowych z pracodawcami

Kucharz Kciuk W Górę - Stockowe grafiki wektorowe i więcej obrazów Czapka  kucharza - Czapka kucharza, Dorosły, Fajny - iStock

Drodzy Uczniowie! W bieżącym roku szkolnym przygotowaliśmy dla Was ciekawe wydarzenia. Wsłuchujemy się uważnie w Wasze oczekiwania i potrzeby. Rozpoczynamy cykl spotkań branżowych z pracodawcami. Będą one organizowane sukcesywnie i dotyczyć różnych branż. Miesiąc październik poświęcony będzie branży gastronomicznej. Bądźcie uważni i wypatrujcie różnych szkolnych przedsięwzięć.

Serdecznie zapraszamy na te spotkania, które z pewnością przyniosą Wam dużą porcję wiedzy, zainspirują oraz zwiększą Waszą motywację do nauki i zdobywania zawodowych umiejętności.  

Salon Maturzystów

 salon maturzystow 1 20221009 1834682816  salon maturzystow 2 20221009 1614872515  salon maturzystow 3 20221009 1254746122

Tegoroczny Salon Maturzystów Perspektywy 2023 odbywał się pod hasłem: „ Tu matura spotyka się ze studiami.” Maturzyści mieli możliwość udziału w prelekcjach tematycznych dotyczących ogólnych zasad egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Mogli również zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni akademickich na rok szkolny 2023/2024 oraz pozyskać Informator dla Maturzystów 2023, będący aktualnym przewodnikiem na drodze od matury do studiów.  W salonie wzięli udział uczniowie  kl. IV t fil. Opiekę sprawowały panie Ewelina Skrzypek i Monika Pieniążek. Materiały promocyjne uczelni wyższych, broszury, ulotki oraz wspomniany Informator, dzięki uprzejmości pań opiekunek, jest dostępny dla zainteresowanych w gabinecie doradcy zawodowego
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com