Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

Wyciągaj wnioski - NIE PAL!!!

 wycigaj wnioski nie pal 2 20200105 1498405482  wycigaj wnioski nie pal 4 20200105 1318757389  wycigaj wnioski nie pal 7 20200105 2072758996

     W ramach Szkoły Promującej Zdrowie Kopernik dołączył do ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia.  28 listopada odbyła sie akcja uświadamiająca młodzieży szkodliwość palenia papierosów i śmiertelnych chorób wynikających z tego nałogu.

      Szkołę oplakatowano, przygotowano tematyczną gazetkę. W szkole funkcjonował punkt konsultacyjny gdzie wyjaśniano uczniom zagrożenia płynące z nikotynizmu. W związku z rozszerzaniem się problemu palenia  e-papierosów  wśród młodych ludzi, w tym roku szczególnie zwracano uwagę na ich szkodliwość  i niebezpieczeństwa, które niesie ich zażywanie.                   

      Dostępne były testy uzależnienia od nikotyny i testy motywacji do rzucania palenia. Młodzież otrzymała tematyczne ulotki z informacjami o konsekwencjach  palenia. We współpracy z Powiatową Stacją Sanepid dokonywano pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu urządzeniem cmokolizer.  Uczniowie mieli możliwość zbadania ciśnienia tętniczego krwi, którego dokonywała szkolna pielęgniarka. Młodzież została poczęstowana jabłkami, które są symbolem zdrowia i zdrową alternatywą dla nałogów.

      Bardzo nam zależy na zdrowiu naszych uczniów i ich pełnej świadomości również w obliczu takich zagrożeń.  Ufamy, że takie wydarzenia sie do tego przyczyniają. Akcję przygotował zespół Szkoły Promującej Zdrowie. 

STOP  e - papierosom!!!

 W związku z rozpowszechniającym się problemem palenia przez młodych ludzi e-papierosów, w trosce o ich zdrowie i czyste środowisko dla osób przebywających w ich pobliżu, w przededniu Światowego Dnia Rzucania Palenia mówimy stanowcze : NIE PAL!!! 

Skutki uboczne wapingu

Spośród odnotowanych 405 objawów fizycznych, które towarzyszą użyciu e-papierosów, 326 to efekty negatywne. Większość z nich dotyczy ust i układu oddechowego, ale niektóre związane są z układem nerwowym, krążenia i trawiennym.

Notowane objawy to m.in.:

o    wysokie ciśnienie krwi

o    bezsenność

o    udar

o    nowotwory dróg oddechowych i krwi

o    nieregularna akcja serca

o    świszczący oddech i zadyszka

o    zapalenie płuc

o    obniżona odporność na przeziębienia i choroby płuc

o    zaburzenia żołądkowe

o    bóle głowy

o    zawroty głowy i omdlenia

o    nerwowość i pobudzenie

Źródło: J Med Internet Res, 2013; 15: e59

Przekazujemy do analizy informację, którą Ministertstwo Zdrowia przesłało do szkół.

 

Akcja sadzenia miododajnych drzew

 akcja sadzenia miododajnych drzew 1 20191118 1031239670  akcja sadzenia miododajnych drzew 2 20191118 1358587285  akcja sadzenia miododajnych drzew 3 20191118 1618116718

12 listopada uczniowie z klasy II technik spedytor razem z panią Agnieszką Malinowską wzięli udział w akcji sadzenia miododajnych drzew w ramach kampanii edukacyjnej „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” prowadzonej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.   Przedsięwzięcie to ma zwiększyć świadomość młodzieży na temat środowiska przyrodniczego, zachęcić do indywidualnego dbania o pożywki dla pszczół oraz do czynnego podejmowania  działań służących ochronie środowiska.

Dzień Zdrowia w Koperniku

 dzie zdrowia w koperniku 2 20181212 1817958886  dzie zdrowia w koperniku 3 20181212 1551112838  dzie zdrowia w koperniku 4 20181212 1083319392

W dniu 19 listopada, w ramach Szkoły Promującej Zdrowie, w szkole odbyło się spotkanie poświęcone profilaktyce zdrowia intymnego kobiety ph. " Młoda Kobieto! Zadbaj o swoje zdrowie!". Wzięły w nim udział dziewczęta z klas III wa, III wb. III tlf i III tis. Podczas spotkania uczennice wysłuchały tematycznej prelekcji, którą zaprezentowała położna środowiskowa pani Ewa Rusin. Przedstawiła ona informacje na temat przyczyn zachorowania na raka piersi, dane statystyczne nt. zachorowalności i umieralności kobiet w skali Europy i Polski, sposoby diagnostyki oraz nieocenionej profilaktyki. Omówiła także sposoby zapobiegania zachorowaniom zwracając szczególną uwagę na zdrowy styl życia i konieczność wykonywania badań profilaktycznych. W drugiej części dziewczęta wzięły udział w warsztatach samobadania piersi na fantomach. Prowadząca omówiła dokładnie sposób samokontroli, który powinien być kluczową umiejętnością każdej kobiety w obszarze dbania   o własne zdrowie. Wsparcia udzielała dziewczętom również higienistka szkolna p. Halina Książek. Uczennice otrzymały zestaw materiałów edukacyjnych, ulotek i broszur dotyczący poruszanych zagadnień. Zostały również poczęstowane jabłkami - symbolem naszych prozdrowotnych akcji. Inicjatorem i realizatorem spotkania była p. Anna Depa. W jego organizacji pomagały p. Agnieszka Malinowska i p. Ewelina Żyłka.

Walczymy z nałogami - papierosom mówimy NIE!

walczymy z naogami papierosom mowimy nie 2 20181217 1762940038  walczymy z naogami papierosom mowimy nie 8 20181217 1012392805  walczymy z naogami papierosom mowimy nie 5 20181217 1237771724

W dniu 22 listopada 2018 r., Kopernik przyłączył się do ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia. Na korytarzach pojawiły się plakaty oraz informacje przestrzegające przed tym zgubnym i podstępnym nałogiem. Wykonano okolicznościową gazetkę. W szkole funkcjonował punkt konsultacyjny, w którym młodzież mogła wykonać badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, przeprowadzane przez pracownika Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Dębicy, panią Bożenę Gawryś. Uczniowie mogli również wykonać test uzależnienia od tytoniu i test motywacji do zaprzestania palenia oraz uzyskać ważne informacje na temat skutków palenia papierosów. Otrzymali pakiet ulotek na temat szkodliwości palenia papierosów zarówno w sposób czynny jak i bierny. Podkreślano dramatyczne skutki palenia przez kobiety w ciąży. Poruszono ważne zagadnienie palenia w pracy oraz jego wpływu na wydajność pracy. Młodzież częstowano jabłkami proponując te piękne owoce jako zdrową alternatywę dla nałogu nikotynizmu. Akcję zorganizowali członkowie szkolnego zespołu d.s. promocji zdrowia: Anna Depa, Agnieszka Malinowska oraz szkolna higienistka p. Halina Książek. Pomocy organizatorom udzieliła również p. Ewelina Żyłka.

"Twoje zdrowie potrzebne jest Tobie i Twoim bliskim"

twoje zdrowie potrzebne jest tobie i twoim bliskim 3 20181016 1954117165  twoje zdrowie potrzebne jest tobie i twoim bliskim 5 20181016 1027245764  twoje zdrowie potrzebne jest tobie i twoim bliskim 7 20181016 1141156085

W ramach Szkoły Promującej Zdrowie, 28 września uczennice z klas III technik usług fryzjerskich, technik spedytor i technik logistyk wzięły udział w konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna Dębica. Hasłem przewodnim Stowarzyszenia są słowa zacytowane w tytule tego sprawozdania.

Spotkanie poświęcone było profilaktyce zdrowia intymnego kobiety. Związane z corocznymi obchodami "BREAST HEALTH DAY", w tym roku odbyło się ono pod hasłem: " Zdążyć przed rakiem...". Bardzo ciekawym wykładem pod takim właśnie tytułem, pani dr Maria Stańczyk - Srebro - specjalista onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów, rozpoczęła konferencję. Duże zainteresowanie wzbudził również wykład pani Katarzyny Lubas z Banku Komórek Macierzystych w Krakowie pod tytułem: "Komórki macierzyste - nowe wyzwania". Na koniec pani dr Anna Mazur - prezes Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna Dębica, przedstawiła historię powstania, cele oraz inicjatywy Stowarzyszenia. Uczennice klasy III technik usług fryzjerskich Gabriela Kurdziel i Malwina Osak zaangażowały się w organizację konferencji. Wszystkich wchodzących dekorowały różowymi wstążeczkami - symbolem walki z rakiem piersi. Częstowały też gości jabłkami i łakociami. Wyjście na konferencję zorganizowała i opiekę nad uczennicami sprawowała Anna Depa.

Omawiane tematy wzbudzają rokrocznie duże zainteresowanie wśród licznie zgromadzonej publiczności składającej się głównie z młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Niestety, coraz częściej zachorowania na różne typy nowotworów dotykają także młode osoby. Profilaktyka ma zatem znaczenie pierwszorzędne. Wiedza zdobyta przez nasze uczennice podczas konferencji będzie bardzo przydatna i wpłynie na kształtowanie ich prawidłowych postaw i mądrej trosce o własne zdrowie. A to zaprocentuje w przyszłości... :)

Zakończyliśmy kolejny rok szkolny

 zakoczylimy kolejny rok szkolny 9 20180705 1565148242 zakoczylimy kolejny rok szkolny 8 20180705 1384932742 zakoczylimy kolejny rok szkolny 10 20180705 1374350973

W dniu 22 czerwca w "Koperniku" odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Podczas uroczystości wspomniano wiele wydarzeń mijającego roku oraz nagrodzono uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, zachowanie i czytelnictwo, osiągnięcia w różnych konkursach przedmiotowych, literackich, zawodowych oraz rywalizacji sportowej a także zaangażowanie w działalność wolontariatu i w Szkolnym Klubie HDK. Zasłużone nagrody, dyplomy i podziękowania otrzymało bardzo wielu uczniów.

Po 10 miesiącach zdobywania wiedzy, intensywnej nauki, pisania kartkówek i sprawdzianów, odpowiedzi, realizacji różnych projektów ale i wyjazdów, wycieczek, konkursów, inspirujących spotkań z ciekawymi ludźmi, rozpoczynamy okres wakacyjnego odpoczynku.

 

Nagrodzonym gratulujemy a wszystkim uczniom, Ich rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wspaniałych wakacji!

I na koniec, od szkolnego zespołu Szkoły Promującej Zdrowie, kilka dobrych rad dla każdego, które pomogą zadbać o to aby te wakacje były bezpieczne i zdrowe.

Wykorzystaj czas wakacji do zregenerowania sił fizycznych i psychicznych.

Mądrze wypoczywaj! Zadbaj o swoje bezpieczeństwo nad wodą, w górach, nad morzem i jeziorami.

Zażywaj kąpieli tylko w wyznaczonych miejscach objętych opieką ratownika.

Nie skacz do wody „ na główkę”- bardzo często kończy się to niebezpiecznym       urazem kręgosłupa.

Mądrze korzystaj ze słońca – zawsze smaruj skórę kremem

z filtrem UV – uchroni Cię to przed czerniakiem – rakiem skóry.

Chroń głowę nakryciem gdy dłużej przebywasz na słońcu.

Bądź świadomym i rozważnym uczestnikiem ruchu drogowego jako kierowca, rowerzysta, motorowerzysta, pieszy.

Korzystaj z dobrodziejstw lata, jedz sezonowe owoce i w dużej ilości – to teraz są najsmaczniejsze i najzdrowsze!

Pij wodę mineralną – latem 2–2,5 litry dziennie (w zależności od masy ciała).

Aktywnie spędzaj czas – rekreacja i uprawianie sportu poprawi Twoją kondycję i wysmukli sylwetkę.

Pływanie, żeglarstwo, jogging, gimnastyka, windsurfing, wspinaczka,… – wybierz coś dla siebie.

Hartuj organizm – lato jest najlepszym na to czasem. Wzmocnisz swoją odporność.

Nie trać czasu na siedzenie przed komputerem, telewizorem, odłóż na chwilę telefon. Buduj prawdziwe relacje z ludźmi w rzeczywistym świecie.

Zachwyć się przyrodą, zobacz jaki świat wokół jest piękny!

Rozwijaj pasje i zainteresowania. Przyniosą Ci wielką radość i satysfakcję oraz pomogą przetrwać trudne chwile.

Naprawdę wypocznij – nabierz sił do nowych wyzwań, które Cię czekają w przyszłym roku.

Uśmiechaj się do ludzi i świata – uśmiech otwiera drzwi do niejednego serca. J

Wspaniałych wakacji!!! J

Ania w gronie nagrodzonych

ania w gronie nagrodzonych 5 20180408 1744182091  ania w gronie nagrodzonych 2 20180408 1210141127  ania w gronie nagrodzonych 3 20180408 1026657219  

Anna Zagrabińska z kl. I tlf znalazła się wśród laureatów plastycznego konkursu, który odbył się pod hasłem „ Mój wybór – moja szansa”. Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dębicy.

Tematyka konkursu nawiązywała do zdrowego stylu życia w aspekcie profilaktyki uzależnień związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ich wpływu na relacje międzyludzkie oraz zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym. Celem konkursu była m.in. promocja działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Swoje prace na konkurs złożyli również:  Aleksandra Foryś z kl.I tlf, Gabriela Kurdziel IITlf oraz Jakub Drożdż z kl. II wa. Opiekę nad uczniami sprawowały p. Urszula Nowak, Joanna Mrzygłód i Anna Depa.     

Udział uczniów "Kopernika" w konkursie był realizacją działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie.

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy a Ani gorąco gratulujemy sukcesu!

„Rośliny i zwierzęta a zdrowie człowieka”

roliny i zwierzta a zdrowie czowieka 1 20171213 1630822479   roliny i zwierzta a zdrowie czowieka 3 20171213 1701006191   roliny i zwierzta a zdrowie czowieka 4 20171213 1390248540

Dnia 7 grudnia 2017 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy  odbył się   XII Sejmik Ekologiczny Powiatu Dębickiego pod hasłem „ Rośliny i zwierzęta a zdrowie człowieka”. Został on przygotowany przez Zespół Szkół Nr 4  im. Mikołaja Kopernika w Dębicy  pod patronatem Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa  Starostwa  Powiatowego w Dębicy. Koordynatorkami tego przedsięwzięcia były Agnieszka Malinowska i Lucyna Maziarka oraz Anna Depa i Marzena Kowalczyk - nauczycielki ZS Nr4.  Sejmik nie odbyłby się bez pomocy uczniów z klasy IV technik spedytor, którzy zajęli się przygotowaniem dekoracji sali,  poczęstunku oraz poprowadzeniem sejmiku.

Czytaj więcej: Rośliny i zwierzęta a zdrowie człowieka

I i II miejsce w Powiecie dla „Kopernika”!

 

konkurs drugie ycie odpadow 1 20171205 1247255122  konkurs drugie ycie odpadow 5 20171205 1087568492  konkurs drugie ycie odpadow 4 20171205 1548141846

28 listopada 2017 r. nasza uczennica z klasy II technik usług fryzjerskich Gabrysia Kurdziel zdobyła       I miejsce w kategorii plastycznej na temat: „Drugie życie odpadów” - gospodarka odpadami i surowcami wtórnymi na terenie powiatu dębickiego. To niejedyny sukces naszych uczniów w tym dniu.   Monika Berek i Kamila Podolska z klasy IV technik spedytor zdobyły II miejsce w kategorii wiedzowej w XIII Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Odkryj na nowo powiat dębicki” . Dziewczyny wykazały się bardzo dużą wiedzą na temat ciekawych miejsc, zabytków, pomników przyrody, ścieżek rowerowych i przyrodniczych oraz innych obiektów związanych z segregacją odpadów, oczyszczaniem ścieków i zajmujących się ochroną środowiska w Dębicy i powiecie dębickim. Organizatorami obu konkursów byli: Starostwo Powiatowe w Dębicy oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy.

Gabrysi, Monice i Kamili gratulujemy sukcesów !!!

W „Koperniku” dbamy o zdrowie! Jabłko zamiast papierosa

w koperniku dbamy o zdrowie jabko zamiast papierosa 1 20171205 1243462008  w koperniku dbamy o zdrowie jabko zamiast papierosa 3 20171205 1937444223  w koperniku dbamy o zdrowie jabko zamiast papierosa 5 20171205 1399019232

W ramach Szkoły Promującej Zdrowie po raz kolejny przyłączyliśmy się do akcji Światowego Dnia Rzucania Palenia, który odbył się w dniu    16 listopada 2017r. Szkołę oplakatowano tematycznymi plakatami zwracającymi uwagę na problem nikotynizmu. Wykonana została również gazetka na korytarzu szkolnym. W specjalnie przygotowanym punkcie konsultacyjnym porad udzielały pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dębicy – pani Jadwiga Ząbek i pani Bożena Gawryś.

Czytaj więcej: W „Koperniku” dbamy o zdrowie! Jabłko zamiast papierosa

„Młoda Kobieto! Zadbaj o swoje zdrowie!”

Podgląd miniatury  moda kobieto zadbaj o swoje zdrowie 3 20171025 2076415596  moda kobieto zadbaj o swoje zdrowie 2 20171025 1765713301

     W ramach Szkoły Promującej Zdrowie w dniu 23 października 2017 r odbyło się w naszej szkole spotkanie p.h. „Młoda Kobieto! Zadbaj o swoje zdrowie!”, które było poświęcone profilaktyce zdrowia intymnego kobiety.  Uczestniczyły w nim dziewczęta z kl. IIIwa, kl. IIIwb  i kl.IV tf. 

Czytaj więcej: Młoda Kobieto Zadbaj o swoje zdrowie

Dzień Uśmiechu w Koperniku!

 dzień uśmiechu  dzie umiechu 3 20171012 1901831481

6 października świętowaliśmy w szkole Dzień Uśmiechu!buzka d samego rana wszystkich witały uśmiechnięte buźki, które opanowały całą szkołę. Na wszystkich drzwiach, oknach, tablicach przyczaiły się urocze uśmieszkibuzka, rozweselając absolutnie każdego! Nie od dziś wiadomo, że śmiech to zdrowie! Powoduje obniżenie poziomu stresu, rozładowuje napięcie. Kosztuje mniej niż elektryczność a daje więcej światła. A zatem …. Uśmiechamy buzkasię do wszystkich i przedłużamy nasze uśmiechybuzka, radość i pogodny nastrój na cały rok szkolny! Wyjątkowa atmosfera Kopernika zyskała nowy wymiar!buzka

Pomysłodawcą akcji była p. Agnieszka Malinowska.

Uczymy się jak dbać o nasze zdrowie  

Podgląd miniatury  uczymy si jak dba o nasze zdrowie 2 20171015 1833668657  uczymy si jak dba o nasze zdrowie 3 20171015 1235850625

W dniu 6 października 2017r młodzież kl. IV technikum uczestniczyła w konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi. Konferencję, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta, przygotowano w związku z corocznymi obchodami „ Breast Health Day”. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali ciekawych wykładów, które wygłosili   lek. med. Magdalena Bizoń z Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie oraz lek. med. Bogusław Gawlik – Kierownik Oddziału Ginekologiczno – Położniczego ZOZ w Dębicy. 

Czytaj więcej: Uczymy się jak dbać o nasze zdrowie

Sukces naszych utalentowanych uczennic!

przegld talentow szko promujcych zdrowie 1 20170524 1731841233przegld talentow szko promujcych zdrowie 4 20170524 1454965694

Justyna Tarnopolska z kl. I B w oraz Gabriela Caban z kl. I technik logistyk odniosły sukces w XV Rejonowym Przeglądzie Talentów Szkół Promujących Zdrowie zorganizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy. Występując w wokalnym duecie zajęły, w swojej kategorii konkursowej, II miejsce! Pięknym wykonaniem 3 utworów: " Do kołyski" Dżem, "Zanim powiesz jej nie" - Varius Manx oraz "Hallelujah" Aleksandry Burke, zdobyły sympatię publiczności oraz uznanie jury.

Naszym młodym wokalistkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

 konferencja szko promujcych zdrowie 2 20170519 1303926097konferencja szko promujcych zdrowie 1 20170519 1470096800konferencja szko promujcych zdrowie 4 20170519 1318312474

W dniu 5 kwietnia 2017 uczniowie naszej szkoły z kl. III ts wzięli udział w XIII Konferencji Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica, która w tym roku odbywała się pod hasłem: „ Podróż z bohaterami literackimi ku wartościom czyli ważne wybory życiowe próbą dla człowieka”. Uczniowie Zuzanna Matłok oraz Eryk Szymaszek zaprezentowali się na scenie podczas parady " Ku wartościom..." przedstawiając fragment spektaklu profilaktycznego " Misja Specjalna". Rówieśnicy z klasy dzielnie ich dopingowali. Występujący otrzymali pamiątkowe podziękowania oraz upominki, które przekazano m.in. do biblioteki szkolnej. Barwne występy innych placówek bardzo podobały się młodzieży, która miała możliwość zobaczyć przykłady różnorodnych działań w obszarze promocji zdrowia.

Sukces uczennic w konkursie „Zdrowy Styl Życia – Mój Rozsądny Wybór”!

zdrowy styl m

W ramach Szkoły Promującej Zdrowie młodzież naszej szkoły uczestniczy w różnych przedsięwzięciach, akcjach oraz konkursach.

Uczennice kl. II tf – Monika Kamaj i Katarzyna Wojnarowska zostały nagrodzone w konkursie pod hasłem: „Zdrowy Styl Życia – Mój Rozsądny Wybór”, którego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dębicy. Konkurs polegał na przygotowaniu pracy plastycznej promującej zdrowy styl życia w aspekcie profilaktyki uzależnień związanych z używaniem substancji psychoaktywnych ich wpływu na ludzką miłość oraz zdrowie przyszłego dziecka. Nagrody oraz dyplomy zostały wręczone dziewczętom podczas uroczystości pożegnania absolwentów klas technikum.

Uczestnikom konkursu gorąco gratulujemy!

Dbamy o zdrowie!

 Podgląd miniatury

Jako Szkoła  Promująca  Zdrowie zwracamy konsekwentnie uwagę naszych uczniów, ich rodziców oraz całej społeczności szkolnej na konieczność stałej troski o zdrowie. Znacząca rolę w tym procesie zajmuje zapobieganie i profilaktyka. Temu celowi mają służyć różne spotkania organizowane dla naszych uczniów. 

Czytaj więcej: Dbamy o zdrowie (2)

Kolejny sukces naszych utalentowanych uczniów!
 
rozwjanie talentow 1 20160502 1434182621

Klaudia Żmuda i Patrycja Kociołek – uczennice kl. IV tf, wzięły udział w XIV Przeglądzie Talentów Szkół Promujących Zdrowie, który w tym roku odbywał się pod hasłem: „Rozwijanie talentów drogą do zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy. W zaciętej muzycznej rywalizacji w kategorii wokalno – instrumentalnej, dziewczęta, którym na scenie akompaniował Kamil Kuczek – uczeń kl. III wa naszej szkoły, zaprezentowały 2 utwory: „Kiedyś byłam różą” Kayah i Bregović oraz „ Stay with me” Sam Smith. Zyskały wiele pochwał za piękny wokal i zgranie głosów i w rezultacie zajęły zaszczytne II miejsce! Ich występ dostarczył wszystkim wielu pozytywnych emocji.

Naszym uczniom, którzy lada moment staną się absolwentami naszej szkoły serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich talentów!

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com