Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.
Postaw na siebie dziś - bądź kompetentny jutro!
 
W od 1 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2012 roku w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy realizowany był projekt pt. “Postaw na siebie dziś - bądź kompetentny jutro”, który współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego, poprzez podniesienie kompetencji zawodowych, podnoszących zdolność do przyszłego zatrudnienia.
W projekcie uczestniczyło 60 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum.
 
Formy wsparcie, jakimi objęci zostali beneficjenci:
 1. Staże u pracodawców - Uczniowie technikum w zawodach technik informatyk i technik spedytor, po 10-cio godzinnych zajęciach z kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, odbyli staże u pracodawców: technik spedytor w Podkarpackim Parku Logistycznym Omega Pilzno Sp. z o.o. w Mokrzcu, technik informatyk w firmie RANDER-SOFT Usługi Informatyczne ul. Mickiewicza 74 w Dębicy.
 2. Trening motywacyjny „Znam swoją moc” – którego głównym celem było opanowanie krok po kroku wiedzy, czym jest skuteczna motywacja, w jaki sposób osiągnąć swoje cele, wzbudzenie chęci na odkrycie dawno zakopanych marzeń i ambicji, umiejętności motywowania samego siebie, aby odnosić w życiu osobiste sukcesy. Podczas warsztatów uczniowie zdobywają wiedzę na temat jak nabrać siły do osiągania celów zakończonych sukcesem, jak z pewnością siebie ruszyć w swoja drogę i ją odkryć na nowo wiedzę na temat równości płci w Unii Europejskiej, czym są jej cele i jak wpływają na życie.
 3. Doradztwo zawodowe „Mam zawód i co dalej?”
 4. Warsztaty Moja przedsiębiorczość -  kształcące umiejętności związane z założeniem prowadzeniem własnej działalności gospodarczej dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Pozwalały na zrozumienie podstawowych mechanizmów działania firmy w ramach aktualnie obowiązującego prawa oraz problemów.
 5. Zajęcia sportowe jako przeciwdziałanie patologiom „Ruch jest życiem – bądź aktywny” -  których celem było kształtowanie pozytywnych inicjatyw, aktywności, samodzielności, umiejętności organizatorskich, koleżeństwa, kultury sportowej oraz rozładowanie napięcia emocjonalnego przez sport, który rozwija sprawność młodzieży i jej zamiłowanie do aktywnego spędzania czasu, uczy współdziałania w zespole, przestrzegania ustalonych zasad.
 6. Zajęcia z języka obcego zawodowego – angielskiego i niemieckiego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Głównym ich celem było opanowanie umiejętności komunikacji w języku niemieckim w zakresie tematyki bezpośrednio związanej z zatrudnieniem. Obejmowały aspekty związane z poszukiwaniem pracy, podejmowaniem pracy, rozmową kwalifikacyjną z pracodawcą itp. Produktem zajęć jest opracowane słowniki pojęć i zwrotów w zakresie każdego z prowadzonych języków.
 7. Techniki informatyczne Komputer i Ty– skierowany jest do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, służący lepszemu poznaniu podstawowych programów, opanowanie obsługi i wykorzystania sprzętu komputerowego do rozwiazywania zadań, przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym (użytkowanie typowych aplikacji: edytorów tekstu i grafiki, arkusza kalkulacyjnego, baz danych; Internet, jako źródło informacji).
 8. Warsztaty dla uczniów klas technikum Uczestnictwo w kulturze - podczas których uczyli się interpretować i oceniać teksty kultury, nabyli umiejętności pozwalające w świadomy sposób uczestniczyć w kulturze współczesnej, w tym w kulturze Małej Ojczyzny. Do zajęć zakupiono sprzęt - aparat fotograficzny, wizualizer, projektor multimedialny, telewizor LCD, tablice sucho ścieralne oraz gablotę.
 9. Cykl zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych dla uczniów technikum – technik spedytor, które miały na celu dodatkowe przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych, a przede wszystkim wykształcenie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu prawa przewozowego, ubezpieczeń i planowania przewozów, aby przygotować uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i pracy na stanowisku spedytora.
 10. Zajęcia dodatkowe skierowane do uczniów technikum – technik informatyk, które przygotowywały do egzaminów zawodowych, a przede wszystkim miały na celu wykształcić umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu standardów potrzebnych do zdania egzaminy potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy pogłębili wiedzę z zakresu systemów operacyjnych i sieci komputerowych, przygotowania projektu z realizacji.
 11. Cykl zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego i niemieckiego oraz matematyki.
Dzięki funduszom unijnym szkoła zostanie doposażona w multimedialne środki dydaktyczne, wspomagające proces dydaktyczny nowoczesnymi technologiami, pozyskała pracownię dla kierunku technik spedytor, która wyposażona została w 3 stanowiska symulacyjne, wyposażone w oprogramowanie magazynowe, kadrowo-finansowe, księgowe firm SYMFONIA i InseERT oraz bogatą bibliotekę tematyczną – słowniki, podręczniki, wzory dokumentów, literaturę uzupełniającą, tablice sucho ścieralne, laptop, e-mapy na teren krajów europejskich, ścienne magnetyczne mapy drogowe, czytnik i drukarkę kodów kreskowych itp.
Pracownia matematyczna została doposażona w tablicę multimedialną wraz z projektorem krótkoogniskowym. Do celów dydaktycznych zakupiono pakiet EDU-ROMów z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, laptop wraz z oprogramowaniem MATHEMATICA, komplet plansz matematycznych, tablicę sucho ścieralną, magnetyczne przyrządy matematyczne oraz kalkulatory graficzne.
W ramach realizacji projektu powstała nowa platforma http://www.zsnr4debica.ayz.pl/moodle2, na której umieszczono 40 kursów zdalnego nauczania dla uczniów technikum z zakresu przedmiotów: historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i wiedzy o kulturze, matematyki oraz informatycznych przedmiotów zawodowych - multimedia i grafika komputerowa, systemy operacyjne i sieci komputerowe, programowanie strukturalne i obiektowe, urządzenia techniki komputerowej jak również z zakresu spedycyjnych przedmiotów zawodowych.
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com