Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.
 

Nabór do szkół dla Dorosłych

 

Do tego typu szkoły zapraszamy osoby pełnoletnie.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  Branżowa Szkoła II Stopnia 
    W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych mogą kształcić się osoby, które ukończyły:
  • gimnazjum
  • ośmioletnią szkołę podstawową
  • zasadniczą szkołę zawodową
  • lub branżową szkołę I stopnia.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są od razu do klasy drugiej.

Nauka trwa 4 lata (8 semestrów), dla absolwentów ZSZ i Branżowej szkoły I stopnia 3 lata (6 semestrów).

Nasze liceum to dobre rozwiązanie dla osób pracujących chcących zdobyć średnie wykształcenie przy równoczesnej kontynuacji pracy zawodowej.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu ( dni do ustalenia) w godzinach od 15 do 20.

Dołącz do nas. To doskonała szkoła również dla Ciebie.

WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNĄ DO ZNIŻEK, ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, MOPS, DO PRACY.

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.

Nauka jest całkowicie bezpłatna i trwa 2 lata.

W Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy, można kształcić się w zawodzie

technik usług fryzjerskich (symbol cyfrowy zawodu: 514105). Więcej informacji w sekretariacie szkoły.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

- posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

- posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

- posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Na rok szkolny 2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej. Obejmuje ono kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe. W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

Dokumenty rekrutacyjne

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego składają wniosek oraz następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły (8-letnia SP, gimnazjum, ZSZ, szkoła branżowa I stopnia, inna )

- 2 fotografie

Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia wraz z wnioskiem składają następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia

- zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia

- świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej (dla absolwentów ZSZ, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od r. szk. 2012/2013) – oryginał

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

- 2 fotografie

Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz

TERMINY

Terminarz dla LO dla Dorosłych

Terminarz dla BS II ST

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com