Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2024/2025

Technik informatyk– 15 uczniów

Technik logistyk – 15 uczniów

Technik spedytor– 15 uczniów

Technik usług fryzjerskich– 15 uczniów

Branżowa szkoła I stopnia – 30 uczniów

 

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych typach technikum

Zawód

Przedmioty

Technik logistyk

język angielski, matematyka

Technik spedytor

język angielski, matematyka

Technik informatyk

język angielski, matematyka

Technik usług fryzjerskich

język angielski, matematyka

 

REKRUTACJA 2024/2025 - informacje ogólne

O przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych decydują kryteria uwzględniające:

  1. Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z:

- języka polskiego- mnoży się przez 0,35 (max 35 pkt.)
- matematyki- mnoży się przez 0,35 (max 35 pkt.)
- języka obcego nowożytnego- mnoży się przez 0,3 (max 30 pkt.).

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

  1. Liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów obowiązkowych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

We wszystkich typach szkół bierzemy pod uwagę: język polski, język obcy, matematykę, ponadto jeden z przedmiotów dodatkowych, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę:

w technikum (technik usług fryzjerskich) - biologię lub chemię
w technikum (technik spedytor ) - geografię lub wos
w technikum (technik logistyk) - geografię lub wos
w technikum (technik informatyk) - fizykę lub informatykę
w branżowej szkole I stopnia- biologię, historię, wiedzę o społeczeństwie, fizykę, chemię, geografię.

Tabela przeliczania ocen na punkty:

Lp.

Ocena

Liczba punktów

1.

Celujący

18

2.

Bardzo dobry

17

3.

Dobry

14

4.

Dostateczny

8

5.

Dopuszczający

2

  1. Liczbę punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

  1.  Liczbę punktów za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 18.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2021/2022 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej reguluje Zarządzenie Nr ......

  1. Liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com