Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.
RADA RODZICÓW
W Zespole Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy aktywnie  działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 i Technikum Nr 4. Rada Rodziców może występować   z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do dyrektora szkoły, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Rada Rodziców:
a) w porozumieniu z Radą pedagogiczną uchwala Program Wychowawczy ZS Nr 4 i Program Profilaktyczny ZS Nr 4
b) wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego
c) opiniuje program i harmonogram efektywności kształcenia i wychowania
d) opiniuje projekt planu finansowego.

 

RADY ODDZIAŁOWE
         W szkole działają również Rady Oddziałowe. Rada Oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawca uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów. Rada Oddziałowa współdziała również z Przewodniczącym Rady rodziców i Prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
  RODZICE
  • Chętnie uczestniczą w życiu szkoły.
  • Wykazują własne inicjatywy współpracy i pomocy.
  • Wspólnie z nauczycielami starają się rozwiązać problemy wychowawcze i dydaktyczne dziecka.
  • Są współorganizatorami i inicjatorami imprez szkolnych skierowanych do uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.
  • Zgłaszają i współorganizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.
  • Współtworzą pozytywny wizerunek szkoły w środowisku.
 
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com