Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.
Bezpieczna +
 
bezpieczna plus 9 20161122 1042239546 

Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy, jest aktywny w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy, ma doświadczenie w realizacji projektów.
Znamy doskonale naszą młodzież, jej rodziców, wiemy jakie mają potrzeby. Mamy też otwartą, zgraną kadrę pedagogiczną, wciąż podejmującą nowe wyzwania. Dlatego też zrealizowaliśmy projekt z w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 w Dębicy w listopadzie i grudniu 2015roku.
Realizacja działań, których celem było kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań pozwoliła na wdrożenie pozytywnych zmian w naszym Zespole.
Działania zaplanowane we wniosku „Bezpieczna+” (modernizacja monitoringu, poprawiające umiejętność komunikacji uczniów poprzez zajęcia z przedstawicielem Ochotniczego Hufca Pracy i pedagogiem szkolnym na temat właściwej komunikacji, spotkanie z przedstawicielem Komendy Policji ds. prewencji, spektakl profilaktyczny „Bilet do raju” , warsztaty z psychologiem nt. tolerancji dla „Inności” wśród uczniów (np. wygląd, zachowanie, niedostosowanie społeczne, osoby z orzeczeniami).wycieczka do PIP w Rzeszowie, zajęcia sportowe; działania skierowane do rodziców:
zajęcia z psychologiem nt właściwej komunikacji z dziećmi i nauczycielami,
prelekcja pedagoga na temat „Wspólnie wychowujemy młodego, odpowiedzialnego człowieka. Znaczenie dobrych stosunków: rodzice – wychowawca – szkoła, dla sukcesów szkolnych i życiowych ucznia”
spotkanie z przedstawicielem Komendy Policji ds. prewencji;
działania skierowane do nauczycieli: warsztaty z negocjacji, mediacji i prawidłowej komunikacji) ukierunkowane były na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących szkolną społeczność, a więc uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Były to działania wspierające szkołę w realizacji przedsięwzięć:
  1.     wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami oraz między rodzicami i ich dziećmi i rodzicami a nauczycielami
  2.     antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami ( w tym aktywizacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji, do wdrożenia której zostali przygotowani nauczyciele.
W rezultacie:
  1.     Sprawnie działający monitoring spowodował duże poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, zarówno podczas lekcji jak i podczas przerw, które uczniowie spędzają także na dziedzińcu szkoły.
Przez udział w prelekcjach, warsztatach, wycieczkach, zajęciach sportowych:
  1. uczniowie pogłębili umiejętność pracy zespołowej, poprawili swoje umiejętności komunikacyjne, pogłębili więzi między sobą, nabyli umiejętności efektywnego spędzania czasu, rozładowania złych emocji, stresu, zasad fair play, będą budować lepsze relacje rówieśnicze i w stosunku do nauczycieli i rodziców, zaś uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych nie będą czuć się dyskryminowani.
  2. Rodzice poprawili swoje umiejętności porozumiewania się z dziećmi i nauczycielami, bardziej przyjaźnie będą nastawieni do współpracy ze szkołą, będą jej partnerami.
  3. Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie pracy z młodzieżą, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w dziedzinie rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji.
Ufamy, że działania wpłyną na poprawę atmosfery szkolnej, relacje między uczniami i nauczycielami, uczniami i rodzicami, zintegrują uczniów oraz uczniów, nauczycieli i rodziców.
Zaplanowane działania Programu „Bezpieczna+’ udało nam się zrealizować dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz pomocy naszych nieocenionych partnerów: kierownictwa i wychowawców Ochotniczego Hufca Pracy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowej Komendy Policji w Dębicy.
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com