Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy powstał w 2004 roku na skutek zmian oświatowych w wyniku przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dębicy. Nosi imię Mikołaja Kopernika - Wielkiego Polaka, humanisty, astronoma, o którym mówi się, że "Wstrzymał Słońce - ruszył Ziemię"

Początki szkoły
Dnia 15 lipca 1968 r. dyrekcja Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
w Dębicy wystąpiła z wnioskiem do Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego, Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie o wyrażenie zgody na zorganizowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących (przyzakładowej) WSK w Dębicy. Instytucje te zgodnie zaakceptowały prośbę Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego i z dniem 1 września 1968 r. powołana została do życia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących przy zakładzie WSK
w Dębicy.

Nowa placówka oświatowa rozpoczęła działalność dydaktyczną w budynku Technikum Mechanicznego przy ul. Rzeszowskiej. Kształcono
w trzech specjalnościach:
-tokarz,
-frezer,
- mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych.

W początkach istnienia placówki grono pedagogiczne było nieliczne, składało się z dwunastu osób. Również uczniów było niewielu - sześćdziesiąt cztery osoby tworzyły dwa oddziały klasowe. W 1972 r. szkoła pożegnała gościnne progi Technikum Mechanicznego i rozpoczęła zajęcia w nowym budynku, położonym w sąsiedztwie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Dębicy.

Rozwój placówki
Nowym dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy WSK został mgr inż. Tadeusz Wójcik, który pełnił tę funkcję 15 lat. Z ogromną energią organizował pracownie przedmiotowe, bibliotekę, całe uczniowskie życie. W dużej mierze dzięki jego staraniom skromna, licząca 4 oddziały szkoła, zamieniła się z czasem (od 1 września 1979 r.) w duży Zespół Szkół Zawodowych przy Wytwórni Urządzeń Chłodniczych.
1 września 1972 r. naukę w ZSZ rozpoczęło już ponad 350 osób w dziewięciu oddziałach. Kształcili się m. in. w takich zawodach jak:

-mechanik,
-tokarz,
-ślusarz,
-spawacz,
-galwanizer,
- frezer.

Placówka rozwijała się dynamicznie.
9 września 1972 roku szkole, która otrzymała imię Mikołaja Kopernika, został przekazany sztandar ufundowany przez załogę Wytwórni Urządzeń Chłodniczych.
4 listopada 1972 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę hali sportowej.
1 września 1974 r. powołano Technikum Zawodowe dla Pracujących o specjalnościach obróbka skrawaniem, urządzenia chłodnicze. Rok później Średnie Studium Zawodowe o kierunkach ogólnomechanicznym
i ogólnobudowlanym, a 1 września 1982 r. - Liceum Zawodowe w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem.

Osiem lat w okresie przemian
Po niespodziewanej śmierci mgr inż. Tadeusza Wójcika, która nastąpiła 12 listopada 1983 r., na stanowisko dyrektora ZSZ WUCH został powołany dotychczasowy zastępca - mgr Franciszek Głuszko. Przez osiem lat kontynuował dzieło swojego poprzednika. Pełnienie obowiązków dyrektora przez mgr Franciszka Głuszkę przypadło na lata 1983-1991. Był to początek trudnych zmian ustrojowych i ekonomicznych w kraju, co znalazło odbicie także w sytuacji placówek oświatowych. ZSZ WUCH znalazł się w szczególnej sytuacji, gdyż właściciel obiektów szkolnych, Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, zaczęła tracić swoją dawną świetność. Mimo tych trudności dyrektor Franciszek Głuszko podejmował wszystkie możliwe próby utrzymania szkoły na wysokim poziomie dydaktycznym.
1 września 1988 r. utworzono Technikum Zawodowe o specjalności urządzenia chłodnicze.
Na kilka miesięcy przed odejściem dyrektora na emeryturę, WUCH zaczęła rozważać możliwość przekazania szkoły w użytkowanie Kuratorium Oświaty w Tarnowie, co było skutkiem usilnych zabiegów dyrekcji szkoły.

Kobieta na czele szkoły
W 1991 r., po odejściu na emeryturę mgr Franciszka Głuszki, w wyniku konkursu dyrektorem została mgr Kazimiera Kłok, pierwsza w historii szkoły kobieta na tym stanowisku. Od początku kierowania placówką kontynuowała starania o przekazanie szkoły przyzakładowej WUCH na rzecz Skarbu Państwa. Starania trwały długo, ale zostały uwieńczone sukcesem - w grudniu 1995 r. placówka została przekazana na własność Kuratorium Oświaty w Tarnowie.

1 września 1993 r., na skutek dążeń pani dyrektor, powołano klasę technikum o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, klasę zawodową o kierunku mechanik pojazdów samochodowych oraz oddział pracowników młodocianych.
W roku szkolnym 1995/1996 zaczęło funkcjonować Technikum Zawodowe dla Dorosłych o profilu naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, w roku 1996/97 - Średnie Studium Zawodowe - kierunek operatywno-handlowy i Policealne Studium Zawodowe - kierunek technik ekonomista -finanse i rachunkowość, a w roku 1997/98 Liceum Zawodowe w zawodach pracownik administracyjno-biurowy i sprzedawca oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności elektromechanik pojazdów samochodowych.

W roku szkolnym1997/1998 pani dyrektor Kazimiera Kłok skierowała do Kuratorium Oświaty w Tarnowie wniosek o przekształcenie Zespołu Szkół Nr 3 w Centrum Kształcenia Ustawicznego. CKU im. M. Kopernika w Dębicy było najprawdopodobniej najmłodszym Centrum w Polsce. Funkcjonowało od 1 września 1998 roku.

Ta sama szkoła - inna nazwa
1 września 2004 roku po raz kolejny nastąpiła zmiana nazwy szkoły. Na skutek zmian w przepisach oświatowych Centrum Kształcenia Ustawicznego przeistoczyło się w Zespół Szkół Nr 4. W skład zespołu Szkół wchodzą:

Technikum Zawodowe,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Uzupełniające Technikum Zawodowe dla Dorosłych
Szkoła policealna dla dorosłych,

31 sierpnia 2006 roku wieloletnia dyrektor placówki, pani mgr Kazimiera Kłok odeszła na emeryturę. "Ster" szkoły objęła w wyniku konkursu pani mgr inż. Teresa Karweta.
Pani Teresa Karweta pracuje w szkole od 1 września 1991 r. Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych, wychowawcą, była opiekunem Samorządu Słuchaczy, przewodniczącą Państwowej Komisji Egzaminów Eksternistycznych. Od 1 września 2002 r. pełniła funkcję wicedyrektora do spraw dydaktycznych.

Od 1 września 2005 r. funkcję zastępcy dyrektora pełni pani mgr Grażyna Szczerbińska. Związana ze szkołą od 1992 roku, jest nauczycielem języka polskiego, wiedzy o kulturze i wychowania do życia w rodzinie. Zakres działalności pani Grażyny Szczerbińskiej obejmuje planowanie, organizowanie i kontrolę w sferze działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Funkcję wicedyrektora do spraw dydaktycznych powierzono pani mgr Marzenie Kowalczyk. Jest ona nauczycielem matematyki oraz przedmiotów zawodowych informatycznych, w naszej szkole pracuje od 1 września 2001 roku. Pani Marzena Kowalczyk funkcję wicedyrektora pełniła do 31 sierpnia 2009 roku.

Funkcję kierownika szkolenia praktycznego pełni mgr inż. Ryszard Szuba. Czuwa on nad prawidłową realizacją zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, prowadzi nadzór pedagogiczny w zakładach rzemieślniczych, w których pracownicy młodociani odbywają zajęcia praktyczne.

Nowa siedziba szkoły

Od 1 września 2010 r. szkoła ma nowe, atrakcyjne położenie w centrum miasta. Nową siedzibą szkoły jest budynek położony przy ul. Strumskiego 1 w Dębicy.

Z dniem 1 września 2011 roku ponownie nastapiła zmiana.

Nowym dyrektorem szkoły została wieloletni nauczyciel Zespołu, Pani dr Renata Zięba.

Obecne władze szkoły

Dyrektor - Renata Zięba
Wicedyrektor - Grażyna Szczerbińska

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com